Rachunkowość dla małych i średnich przedsiębiorstw - jak zarządzać podatkami? - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Rachunkowość dla małych i średnich przedsiębiorstw – jak zarządzać podatkami?

Rachunkowość gospodarcza i podatki to zagadnienia dotykające każdą organizację czy przedsiębiorstwo w naszym kraju. Cały system podatkowy jest dosyć skomplikowany, ponadto nieustannie się zmienia. Wiele firm zostawia kwestie podatkowe i rachunkowe specjalistom z tej dziedziny.

W jaki sposób zarządzać podatkami w firmie?

Jak zarządzać podatkami w przedsiębiorstwie? Przydatne w tym okazują się pewne kroki. Po pierwsze, ważne jest ustalenie strategii podatkowej, która powinna uwzględniać cele biznesowe, przepisy podatkowe czy oczekiwania inwestorów. Istotna jest też identyfikacja obowiązków podatkowych. Firma musi znać swoje wszelkie obowiązki podatkowe (terminy płatności, składanie deklaracji podatkowych, płacenie podatków). Przedsiębiorstwo musi także zarządzać ryzykiem podatkowym jak np. błędne interpretacje przepisów podatkowych, nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Wiele firm podejmuje współpracę z doradcami podatkowymi, którzy wspierają ich w interpretacji często zawiłych przepisów i racjonalizacji obciążeń podatkowych.

Przedsiębiorstwa powinny też stale monitorować wszelkie zmiany w przepisach podatkowych i sprawdzać ich wpływ na funkcjonowanie firmy. Nie bez znaczenia jest także prowadzenie regularnych audytów podatkowych. Za ich pomocą można sprawdzić to, czy rozliczenia podatkowe firmy są zgodne z przepisami podatkowymi i obowiązującą aktualnie interpretacją przepisów.

Ostatnim krokiem, o jakim muszą pamiętać przedsiębiorcy, jest ciągłe doskonalenie procesów podatkowych. Firma powinna analizować i wprowadzać ulepszenia w celu zapewnienia efektywnej oraz zgodnej z przepisami podatkowymi funkcji podatkowej.

Studia zarządzanie, czyli chętnie wybierany kierunek studiów

Student with headphones listening to online course and taking notes. Content creator with glasses holding cup writing on notebook. College girl with laptop studying remote at desk from home office.Firmy zawsze będą potrzebowały wsparcia w kwestii podatków i rachunkowości. Nic więc dziwnego, że studia zarządzanie cieszą się tak ogromnym zainteresowaniem. Jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków o interdyscyplinarnym charakterze. Takie studia licencjackie niestacjonarne  obejmują wiele dziedzin nauki jak np. psychologia, marketing, socjologia, ekonomia i finanse.

Rachunkowość i podatki w działalności gospodarczej- popularna specjalność

Studia w specjalizacji rachunkowość i podatki w działalności gospodarczej dają możliwość poznania wszelkich zasad rachunkowości i przepisów prawa podatkowego. Absolwenci tej specjalizacji nabywają odpowiednie umiejętności oraz wiedzę. Po ukończeniu studiów mogą szukać zatrudnienia w firmach na stanowisku: doradców finansowych, analityków finansowych, specjalistów ds. rachunkowości organizacji, specjalistów w działach controllingu czy księgowości albo jako pracownicy działów kadrowo-płacowych.

 

Artykuł ma charakter blogowy i nie stanowi oferty studiów WSZIP.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych