NAUCZANIE HISTORII W SZKOLE (3 semestry) | Na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Na Uczelni lub przez Internet

Ilość semestrów: 3

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli zamierzających nauczać przedmiotu historia w szkole.

CEL STUDIÓW: Metodyczne, merytoryczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji nauczyciela historii w szkole. Obejmują kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie historii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Historia starożytna
  2. Historia powszechna średniowiecza
  3. Historia Polski średniowieczne
  4. Historia Śląska
  5. Historia powszechna i Polski XVI, XVII, XVIII w.
  6. Historia powszechna i Polski XX w.
  7. Europejski system praw człowieka
  8. Planowanie dydaktyczne
  9. Metodyka i dydaktyka historii
  10. Praktyka pedagogiczna

Zapisz się teraz: on-line  24h/dobę

Studia podyplomowe na Uczelni lub przez Internet …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy “hybrydowego studiowania” są po to, aby pomóc naszym Studentom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Czesne: 3550 zł 3700 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Opłata za organizację praktyk: 200 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 3, 6 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych