HISTORIA – NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

od 307 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Program studiów skierowany jest do nauczycieli zamierzających nauczać przedmiotu historia w szkole.

CEL STUDIÓW: Metodyczne, merytoryczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji nauczyciela historii w szkole. Obejmują kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie historii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

LICZBA GODZIN:
430 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

  1. Historia starożytna
  2. Historia powszechna średniowiecza
  3. Historia Polski średniowieczne
  4. Historia Śląska
  5. Historia powszechna i Polski XVI, XVII, XVIII w.
  6. Historia powszechna i Polski XX w.
  7. Europejski system praw człowieka
  8. Planowanie dydaktyczne
  9. Metodyka i dydaktyka historii
  10. Praktyka pedagogiczna

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Studia podyplomowe przez Internet lub na Uczelni …tylko WSZIP

Nasze innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym są poświęcone stworzeniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu!
Nasze programy są po to, aby pomóc naszym Słuchaczom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej.
Umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4600 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych