MENADŻER W TRANSPORCIE KOLEJOWYM | na Uczelni lub przez Internet

od 263 zł 325 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która zamierza zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje w zakresie zarządzania w transporcie kolejowym.

CEL STUDIÓW: wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania w transporcie kolejowym

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
180 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Zarządzanie strategiczne w transporcie kolejowym
 2. Specyfika działalności w transporcie kolejowym
 3. Podstawy funkcjonowania rynku usług w transporcie kolejowym
 4. Transport kolejowy a otoczenie rynkowe
 5. Przywództwo i zarządzanie zespołem
 6. Zarządzanie projektami i inwestycjami
 7. Zarządzanie ryzykiem
 8. Zarządzanie jakością usług w transporcie kolejowym
 9. Praktyczne elementy zarządzania i organizacji w transporcie kolejowym
 10. Podstawy analizy finansowej
 11. Rachunek kosztów w procesie zarządzania
 12. Procedury obsługi klientów w transporcie kolejowym
 13. Kształtowanie wizerunku podmiotu gospodarczego
 14. Zarządzanie czasem i efektywnością
 15. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3150 zł 3900 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych