MENADŻER W TRANSPORCIE KOLEJOWYM | …przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która zamierza zdobyć lub podwyższyć kwalifikacje w zakresie zarządzania w transporcie kolejowym.

CEL STUDIÓW: wyposażenie uczestników w umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania w transporcie kolejowym

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
180 godz.
CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Zarządzanie strategiczne w transporcie kolejowym
 2. Specyfika działalności w transporcie kolejowym
 3. Podstawy funkcjonowania rynku usług w transporcie kolejowym
 4. Transport kolejowy a otoczenie rynkowe
 5. Przywództwo i zarządzanie zespołem
 6. Zarządzanie projektami i inwestycjami
 7. Zarządzanie ryzykiem
 8. Zarządzanie jakością usług w transporcie kolejowym
 9. Praktyczne elementy zarządzania i organizacji w transporcie kolejowym
 10. Podstawy analizy finansowej
 11. Rachunek kosztów w procesie zarządzania
 12. Procedury obsługi klientów w transporcie kolejowym
 13. Kształtowanie wizerunku podmiotu gospodarczego
 14. Zarządzanie czasem i efektywnością
 15. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3650 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych