LOGOPEDIA Z KOMUNIKACJĄ ALTERNATYWNĄ; Przyjazdowe

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: Przyjazdowe

Ilość semestrów: 4

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe na następujących kierunkach: pedagogika, psychologia, filologia polska, pielęgniarstwo, medycyna, dziennikarstwo, aktorstwo.
Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

CZAS TRWANIA: Studia trwają cztery semestry.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wprowadzenie do logopedii
 2. Anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu
 3. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 4. Zaburzenia mowy i ich typologia
 5. Rozwój mowy dziecka
 6. Metodyka alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji
 7. Diagnoza i terapia pedagogiczna
 8. Balbutologopedia
 9. Metodyka zajęć korekcyjno-wychowawczych
 10. Diagnoza i terapia logopedyczna
 11. Metodyka diagnozy i terapii logopedycznej
 12. Praktyka logopedyczna

Opłaty

Opłata wstępna: 100 zł
Koszt pierwszego semestru: 1050 zł
Koszt Studiów: 5000 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych