LOGOPEDIA STOSOWANA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA; LOGORYTMIKA I KOMUNIKACJA JĘZYKOWA | na Uczelni lub przez Internet

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia ukierunkowane są głównie na nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, nieposiadających pełnego wykształcenia do prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej. Studia dają uprawnienia do pracy w charakterze asystenta logopedy i nauczyciela komunikacji interpersonalnej w placówkach oświatowych.
Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na III i IV semestrze studiów Logopedia w celu uzyskania pełnych uprawnień logopedycznych

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć usprawniających z zakresu logopedii, logo rytmiki, komunikacji językowej, zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Słuchacze uzyskają cząstkową wiedzę teoretyczną i praktyczną z logopedii, nauki o języku, pedagogiki i psychologii, która umożliwi im podjęcie pracy na stanowisku asystenta logopedy i nauczyciela komunikacji interpersonalnej w przedszkolu i w szkole. Dodatkowo studia dostarczą umiejętności stosowania różnych formy muzyki i ruchu do zajęć grupowych. Pozwolą zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki a także na wszechstronne usprawnianie komunikacji językowej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

LICZBA GODZIN:
300 godz.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wstęp do logopedii
 2. Anatomia i fizjologia aparatu mowy
 3. Nauka o języku
 4. Rozwój mowy dziecka – wpływ muzyki na rozwój dziecka.
 5. Rodzaje zaburzeń mowy dziecka
 6. Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje
 7. Komunikacja językowa
 8. Elementy komunikacji alternatywnej
 9. Pedagogika specjalna z elementami psychiatrii dziecięcej
 10. Foniatria, audiologia i ortodoncja
 11. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 12. Metodyka ćwiczeń logopedycznych
 13. Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
 14. Emisja głosu i dykcja
 15. Praktyka
 16. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 3150 zł lub 12 x 263 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł

Forma płatności: jednorazowo lub ratalnie 4, 8 lub 12 (raty 0%)

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych