fbpx

LOGOPEDIA STOSOWANA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA; LOGORYTMIKA I KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia na Uczelni lub przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

Opłaty za studia rozpoczynające się w październiku 2022 r.

Rabat otrzymasz od razu!

Pierwsze 3 raty czesnego
gratis (0 zł) …pokrywa

PROMOCJA

Czesne za studia: 3900 zł 3250 zł 2925 zł Tylko teraz
Dodatkowe -10%
dla pierwszych 10 osób

Opłata wstępna: 450 zł 100 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 12 rat 0%

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia ukierunkowane są głównie na nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, nieposiadających pełnego wykształcenia do prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej. Studia dają uprawnienia do pracy w charakterze asystenta logopedy i nauczyciela komunikacji interpersonalnej w placówkach oświatowych.
Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na III i IV semestrze studiów Logopedia w celu uzyskania pełnych uprawnień logopedycznych

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć usprawniających z zakresu logopedii, logo rytmiki, komunikacji językowej, zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Słuchacze uzyskają cząstkową wiedzę teoretyczną i praktyczną z logopedii, nauki o języku, pedagogiki i psychologii, która umożliwi im podjęcie pracy na stanowisku asystenta logopedy i nauczyciela komunikacji interpersonalnej w przedszkolu i w szkole. Dodatkowo studia dostarczą umiejętności stosowania różnych formy muzyki i ruchu do zajęć grupowych. Pozwolą zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki a także na wszechstronne usprawnianie komunikacji językowej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wstęp do logopedii
 2. Anatomia i fizjologia aparatu mowy
 3. Nauka o języku
 4. Rozwój mowy dziecka – wpływ muzyki na rozwój dziecka.
 5. Rodzaje zaburzeń mowy dziecka
 6. Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje
 7. Komunikacja językowa
 8. Elementy komunikacji alternatywnej
 9. Pedagogika specjalna z elementami psychiatrii dziecięcej
 10. Foniatria, audiologia i ortodoncja
 11. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 12. Metodyka ćwiczeń logopedycznych
 13. Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
 14. Emisja głosu i dykcja
 15. Praktyka
 16. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych