LOGOPEDIA STOSOWANA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA; LOGORYTMIKA I KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

od 300 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Rodzaj studiów: doskonalące

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: studia ukierunkowane są głównie na nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, nieposiadających pełnego wykształcenia do prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej. Studia dają uprawnienia do pracy w charakterze asystenta logopedy i nauczyciela komunikacji interpersonalnej w placówkach oświatowych.
Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na III i IV semestrze studiów Logopedia w celu uzyskania pełnych uprawnień logopedycznych

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć usprawniających z zakresu logopedii, logo rytmiki, komunikacji językowej, zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Słuchacze uzyskają cząstkową wiedzę teoretyczną i praktyczną z logopedii, nauki o języku, pedagogiki i psychologii, która umożliwi im podjęcie pracy na stanowisku asystenta logopedy i nauczyciela komunikacji interpersonalnej w przedszkolu i w szkole. Dodatkowo studia dostarczą umiejętności stosowania różnych formy muzyki i ruchu do zajęć grupowych. Pozwolą zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki a także na wszechstronne usprawnianie komunikacji językowej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZACJA STUDIÓW: zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów odbywać się będą w systemie zjazdów w soboty i niedziele.

CZAS TRWANIA:
2 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wstęp do logopedii
 2. Anatomia i fizjologia aparatu mowy
 3. Nauka o języku
 4. Rozwój mowy dziecka – wpływ muzyki na rozwój dziecka.
 5. Rodzaje zaburzeń mowy dziecka
 6. Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje
 7. Komunikacja językowa
 8. Elementy komunikacji alternatywnej
 9. Pedagogika specjalna z elementami psychiatrii dziecięcej
 10. Foniatria, audiologia i ortodoncja
 11. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 12. Metodyka ćwiczeń logopedycznych
 13. Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
 14. Emisja głosu i dykcja
 15. Praktyka
 16. Seminarium dyplomowe

WYMAGANE DOKUMENTY: podanie z prośbą o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dwie jednakowe fotografie, kwestionariusz osobowy (druk uczelni), wypis lub kserokopia dowodu osobistego

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 3600 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 12 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych