Konferencja Naukowa -ZARZĄDZANIE OPERACYJNE 2017

W dniu 16 listopada odbyła się już DZIEWIĄTA konferencja naukowa pt.: „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. INNOWACYJNOŚĆ TO CYFRYZACJA I  ROZWÓJ”, organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.
Uczestnikami konferencji byli profesorowie, doktorzy, doktoranci oraz studenci reprezentujący ośrodki akademickie z całego kraju.

Myślą przewodnią Konferencji była inspiracja środowisk nauki i gospodarki do poszukiwania możliwości zwiększenia aktywności innowacyjnej zorientowanej
na rozwiązywanie problemów życia społeczno – gospodarczego. W tym kontekście kluczowego znaczenia nabierają procesy cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa, które stają się głównym źródłem innowacyjności i szeroko rozumianego rozwoju.

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych