Jakie są wymagania wobec kandydatów chcących studiować pedagogikę? - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Jakie są wymagania wobec kandydatów chcących studiować pedagogikę?

Wiele osób zastanawia się nad studiowaniem pedagogiki. Trudno się temu dziwić, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Mogą oni pracować w żłobkach, szkołach i przedszkolach, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, placówkach opiekuńczych i resocjalizacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej i centrach pomocy w rodzinie, instytucjach oświatowych, a nawet w firmach szkoleniowych i działach HR. Każdy absolwent tego kierunku ma duże możliwości rozwoju zawodowego. Na początek trzeba jednak na studia pedagogiczne się dostać.

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na studia pedagogiczne?

Aby dostać się na studia licencjackie z pedagogiki, należy przygotować następujące dokumenty:

  • świadectwo maturalne (dojrzałości) lub oświadczenie o planowanym terminie wyniku egzaminu maturalnego,
  • kwestionariusz osobowy lub podanie o przyjęcie na studia,
  • fotografie,
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku aplikowania na studia magisterskie wymagany jest dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu, ankieta osobowa oraz dokumenty potwierdzające tożsamość kandydata do wglądu. Wymagania poszczególnych uczelni dotyczące procesu rekrutacji mogą nieznacznie się różnić, dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z ich wymaganiami.

Jak dostać się na pedagogikę w WSZiP?

WSZiP przyjmuje kandydatów na studia pedagogiczne bez egzaminów wstępnych. Należy jedynie złożyć wymagane dokumenty, co jest możliwe również drogą online. W przypadku naszej uczelni decyduje kolejność podpisania umowy z nami. Oznacza to, że dostać się na kierunek może każdy, kto zdał egzaminy maturalne i wykazuje chęć rozwoju właśnie w tym obszarze. Jako uczelnia wychodzimy z założenia, że to nie oceny ze szkoły średniej czy wyniki matury przesądzają o odpowiednim przygotowaniu na studia, a właśnie motywacja oraz zapał do nauki na kierunku pedagogika. Program studiów jest skonstruowany tak, że spełnia wszystkie wymogi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przede wszystkim jednak przygotowuje słuchaczy do pracy w obszarze pedagogiki, w ramach wybranej specjalizacji, wyposażając ich w potrzebną wiedzę oraz umiejętności.

Aby dostać się na studia pedagogiczne, należy przede wszystkim zdać egzamin maturalny. Niektóre uczelnie precyzują, jakie przedmioty kandydat powinien zaliczyć, są to zawsze dziedziny humanistyczne. Są również uczelnie, w których decyduje kolejność zgłoszeń. Pedagogika jest więc jak najbardziej w zasięgu ręki każdej osoby, która chce iść w tym kierunku i zostać pedagogiem.

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych