Istota zarządzania organizacjami publicznymi - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Istota zarządzania organizacjami publicznymi

Na czym polega istota zarządzania organizacjami publicznymi? Czy jej sednem jest tylko „dopinanie budżetu”, czy może raczej codzienne wychodzenie z inicjatywą na rzecz lokalnej społeczności? Jak pogodzić ze sobą ograniczone możliwości danej organizacji i chęć pomocy innym, aby jej działania przynosiły realne efekty?

Na czym polega (w teorii) zarządzanie organizacją publiczną?

Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw uściślić, czym tak naprawdę jest organizacja publiczna. Otóż jest to podmiot, którego celem jest zaspokojenie potrzeb wybranej społeczności. Organizacja taka może być skupiona np. na aktywności prozdrowotnej, proekologicznej lub sportowej. Jej celem może być np. budowa (od podstaw) zaplecza sportowego, farm wiatrowych lub też wspieranie inicjatyw związanych z dostępem do zielonej energii. Jak widać, celem zarządzania organizacjami publicznymi jest realizacja konkretnych inicjatyw społecznych i wpływanie w ten sposób na rozwój konkretnej grupy osób.

Jak efektywnie zarządzać organizacją publiczną?

Kryzys w zarządzaniu organizacjami publicznymi nie bierze się znikąd. Jest on pochodną:

  • złych decyzji, które mają wpływ na działanie jednostki,
  • nieumiejętnego zarządzania środkami finansowymi,
  • braku umiejętności doboru właściwych współpracowników,
  • niekonsekwencją podejmowanych działań,
  • częstą rotacją na stanowiskach kierowniczych.

Czy można zatem skuteczniej i efektywniej zarządzać organizacją publiczną? Tak, aczkolwiek jest do tego niezbędna odpowiednia podstawa merytoryczna.

Studia kierunkowe = skuteczniejsze zarządzanie organizacją

Studia zarządzanie to idealne rozwiązanie dla osób, które widzą swoją przyszłość w jednostkach publicznych. W ramach zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką zarządzania takimi podmiotami, dowiedzą się jak budować zespół, a także zrealizują szereg ćwiczeń, które wykształcą w nich umiejętność konstruktywnego prowadzenia organizacji publicznej. Studia inżynierskie o tej specjalności pomogą również w znalezieniu (bądź założeniu) organizacji, która będzie działać na rzecz konkretnej, być może lokalnej społeczności. W ramach prowadzonych zajęć studenci dowiedzą się również, jakie zagrożenia mogą zniszczyć efektywną współpracę w zespole i czego się wystrzegać, aby praca ta przyniosła realne korzyści.

Reasumując, studia skupiające się na zarządzaniu organizacjami publicznymi to propozycja dla osób kreatywnych, lubiących współpracę z innymi osobami, a także pasjonatów, którzy chcą przyciągnąć inne, skupiające na podobnych wartościach osoby.

 

Artykuł ma charakter blogowy i nie stanowi oferty studiów WSZIP.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych