Dziekanat ul. Wrocławska 10, Pedagogika

GODZINY PRACY DZIEKANATU:
środa-niedziela: 8.00-16.00

w okresie wakacji: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel. 785 485 600
tel. 782 436 101
tel. 74 848 56 00
tel. 74 843 61 01

Dziekan
dr Agnieszka Tabor – Smardzewska

dziekan@wwszip.pl
Dyżur online:
Czwartek 11:30 – 12:30
Informacje w ISOS, Ogólne wiadomości z dziekanatu

Prodziekan
mgr Janusz Mulawa
prodziekan@wwszip.pl

Dyrektor organizacyjny
dr Piotr Laskowski
Dyżur (ul. 1 Maja 131):
czwartek: 11.00-12.30
sobota: 11.00-12.30

mgr Sylwia Zachwyc
Z-ca Kierownika dziekanatu
kierownikwnsiz@wwszip.pl

mgr Marta Kaźmierczak
Specjalista ds. studenckich

Pedagogika
pedagogika@wwszip.pl

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych