Dziekanat ul. Wrocławska 10, Pedagogika i Psychologia - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Dziekanat ul. Wrocławska 10, Pedagogika i Psychologia

GODZINY PRACY DZIEKANATU:
środa-niedziela: 8.00-16.00

w okresie wakacji: poniedziałek-piątek: 8.00-16.00

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych
tel. 785 485 600
tel. 782 436 101
tel. 74 848 56 00
tel. 74 843 61 01

Dziekan
dr Katarzyna Pieczarka

dziekan@wwszip.pl
Dyżur online:

  • czwartki godz. 09:00 – 10:00
  • sobota godz. 11:00 – 12:00

Informacje w ISOS

Dyrektor organizacyjny
dr Piotr Laskowski

mgr Sylwia Zachwyc
Z-ca Kierownika dziekanatu
kierownikwnsiz@wwszip.pl

mgr Marta Kaźmierczak
Specjalista ds. studenckich

Pedagogika
pedagogika@wwszip.pl

mgr Oksana Spulak
Asystent ds. studenckich

praktyka@wwszip.pl

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych