Dlaczego warto studiować zarządzanie? Gdzie może znaleźć zatrudnienie absolwent tego kierunku? - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Dlaczego warto studiować zarządzanie? Gdzie może znaleźć zatrudnienie absolwent tego kierunku?

Zarządzanie to niezmiennie już od bardzo dawna jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Decydują się na niego zarówno osoby, które kończą szkołę średnią i szukają swojej dalszej drogi życiowej, jak i ci, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć szansę na awans zawodowy. Jest to kierunek studiów, który przydatny jest również w przypadku osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.

Interdyscyplinarny kierunek studiów

Na studiach z zarządzania można spotkać się zarówno przedmiotami kierunkowymi, jak i ogólnymi. Jeśli chodzi o te ostatnie, to w programie nauczania znajdują się przede wszystkim takie, dzięki którym możliwe jest rozwinięcie umiejętności analitycznych (matematyka, statystyka, ekonometria), uzupełnienie wiedzy z dziedzin prawnych (prawo cywilne i prawo gospodarcze) oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii (makroekonomia, mikroekonomia).
W programie nauczania jest zdecydowanie więcej przedmiotów kierunkowych (szczególnie na dalszych etapach studiów), przedstawiających wiedzę między innymi z zakresu:

– zarządzania zasobami ludzkimi,
– marketingu,
– public relations,
– zarządzania strategicznego,
– prognozowania,
– symulacji.

Dzięki przedmiotom kierunkowym studenci mogą zyskać niezbędną wiedzę, która umożliwi im sprawne zarządzanie zespołem ludzi czy przedsiębiorstwem, niezależnie od jego wielkości i zasięgu działania.

Gdzie może szukać pracy absolwent zarządzania? Jak ukończona specjalizacja wpływa na znalezienie zatrudnienia?

Już ukończone studia I stopnia z zarządzania dają sporo możliwości znalezienia zatrudnienia, jednak to wybrana specjalizacja otwiera jeszcze szerzej drzwi do kariery zawodowej, tym bardziej że poszczególne specjalności nieco się od siebie różnią.

Studenci często wybierają jako specjalizację zarządzanie zasobami ludzkimi – to dobra baza do pracy w dziale kadr i HR oraz na wielu innych stanowiskach związanych z codziennym kontakcie z ludźmi. Studenci chcący pracować na stanowisku audytora czy menadżera powinni stawiać na specjalizację związaną z zarządzaniem jakością. Tu uzyskają wyspecjalizowaną wiedzę dotyczącą zarówno wdrażania, jak i kontroli systemów jakościowych w przedsiębiorstwie.

Studia Zarządzanie II stopnia umożliwiają również wybór specjalizacji z zakresu zarządzania projektami, firmą czy finansami. Są one stosunkowo nowe, dostępne dopiero od kilku lat, jednak już cieszą się dużą popularnością. Każda ze specjalizacji daje duże możliwości zatrudnienia w niemal każdym sektorze gospodarki. Wiedza zdobyta w czasie studiów na tych kierunkach przydaje się również przy prowadzeniu własnej firmy.

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych