20 lat Polski w Unii Europejskiej - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

20 lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja 2024 roku obchodzimy doniosłą 20-stą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. To wyjątkowe święto symbolizuje nie tylko ważny moment w historii naszego kraju, ale także długą drogę, jaką Polska przebyła od czasu przystąpienia do UE, kiedy to stała się jej integralną częścią.

1 maja 2004 roku był dniem przełomowym dla Polski jak i innych dziewięciu krajów, które również dołączyły do Unii w tym czasie. Dwudziesta rocznica jest wspaniałą okazją do podkreślenia ważnej roli, jaką my wszyscy odgrywamy zarówno dla naszego kraju, jak i całej Europy. Rok 2004 otworzył szerokie horyzonty możliwości edukacyjnych, kulturalnych i zawodowych. Dla wielu z nas Unia Europejska stała się miejscem, w którym możemy rozwijać nasze pasje, zdobywać nowe doświadczenia i nawiązywać kontakty z ludźmi z różnych krajów i kultur.
Staliśmy się nieodłącznym elementem dynamicznego procesu kształcenia się, innowacji i rozwoju społecznego. Jako obecni czy przyszli liderzy, naukowcy i przedsiębiorcy, mamy niezwykły potencjał do kreowania pozytywnych zmian i wpływania na kształtowanie przyszłości naszego kraju jak i całej Europy.
Dla Polski stanowimy katalizator rozwoju gospodarczego i społecznego. Nasze zdolności, kreatywność i zaangażowanie są niezbędne do budowania innowacyjnej i gospodarki, która może konkurować na europejskim i światowym rynku. Ponadto, aktywność społeczna i uczestnictwo w życiu publicznym przyczyniają się do budowania silniejszej i bardziej demokratycznej Polski. Jednocześnie stanowimy integralną część wspólnoty europejskiej – sprzyjamy budowaniu więzi między narodami, promowaniu wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Jesteśmy Ambasadorami Polski w Europie, pomagając budować mosty między narodami i wspierając ideę jedności w różnorodności.
Wobec wyzwań, jakie stoją przed Europą, nasza rola jest bardzo istotna – pomysły, pasje i zaangażowanie są niezbędne do rozwiązywania problemów takich jak zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne czy integracja społeczna. Dlatego też aktywność na arenie międzynarodowej ma ogromne znaczenie dla przyszłości Europy jako spójnej, zjednoczonej i otwartej wspólnoty.
Świętujmy więc to 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z dumą za dotychczasowe osiągnięcia i z determinacją, aby kontynuować naszą europejską podróż ku lepszej przyszłości. Niech ta rocznica będzie dla nas wszystkich bodźcem do docenienia roli, jaką odgrywamy w budowaniu lepszej Polski i silniejszej Europy.

 

Kalendarium 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

 • 1989
  Podpisaliśmy umowę o współpracy handlowej i gospodarczej ze Wspólnotami Europejskimi.
 • 1990
  Złożyliśmy oficjalny wniosek o rozpoczęcie negocjacji umowy stowarzyszeniowej ze Wspólnotami Europejskimi.
 • 1994
  Złożyliśmy wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.
 • 1998
  Rozpoczęliśmy negocjacje akcesyjne.
 • 2003
  Odbyło się referendum akcesyjne. Za członkostwem w Unii Europejskiej opowiedziało się 77,45 proc. biorących udział w głosowaniu. 22,55 proc. było przeciwnych. Frekwencja wyniosła 58,85 proc.
 • 2004
  1 maja wstąpiliśmy do Unii Europejskiej.
 • 2007
  Podpisaliśmy Traktat lizboński. Wzmocnił on rolę Parlamentu Europejskiego i usprawnił proces decyzyjny w instytucjach europejskich.
  Weszliśmy do strefy Schengen, w której możliwy jest swobodny przepływ osób, towarów i usług bez konieczności kontroli na granicach wewnętrznych.
 • 2009
  Eurodeputowany i były premier Jerzy Buzek został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Jest dotychczas jedynym Polakiem, który pełnił tę funkcję.
 • 2011
  Objęliśmy na pół roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, najważniejszym organie decyzyjnym UE. 1 stycznia 2025 r. Polska po raz drugi stanie czele Rady UE.
 • 2012
  Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla za starania na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.
 • 2014
  Premier Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej, jedno z najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. W  2017 r. został ponownie wybrany na kolejną dwuipółletnią kadencję.
 • 2017
  Obywatele Unii mogą cieszyć się swobodą korzystania z telefonów komórkowych podczas podróży między krajami UE. Bez obawy o dodatkowe opłaty za roaming.
 • 2023
  Unia Europejska i NATO podpisały wspólną deklarację. Z całą mocą potępiły rosyjską agresję na Ukrainę. Zadeklarowały dalsze rozszerzenie i pogłębienie współpracy z Ukrainą.
 • 2024
  Świętujemy 20-lecie Polski w Unii Europejskiej.
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych