Nowe świadczenia dla Studentów - "Aktywny Rodzic" - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Nowe świadczenia dla Studentów – „Aktywny Rodzic”

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”.
Ustawa wejdzie w życie 1 października. Z nowych świadczeń będą mogli skorzystać rodzice,
w tym studenci i doktoranci – po spełnieniu wskazanych w ustawie przesłanek.

Trzy rodzaje nowych świadczeń

Ustawa reguluje zasady uzyskania dofinansowania dla osób posiadających dzieci w wieku od 12-35 miesiąca życia. Zakłada trzy formy wsparcia, które mają sprzyjać aktywności zawodowej rodziców i dawać im konkretne finansowe wsparcie:

  • Aktywni rodzice w pracy – świadczenie przysługiwać będzie osobom aktywnym zawodowo, a więc także studentom pracującym, w tym na podstawie umowy zlecenia, oraz doktorantom otrzymującym stypendium doktoranckie. Wysokość świadczenia wyniesie 1500 zł miesięcznie na rzecz organizacji opieki nad maluchem w wieku 12-35 miesięcy w domu. Podstawową przesłanką warunkującą prawo do świadczenia „aktywni rodzice w pracy” jest aktywność zawodowa osób ubiegających się o to świadczenie.
  • Aktywnie w żłobku – świadczenie skierowane do rodziców, którzy nie będą korzystać z pierwszego świadczenia. W związku z brakiem wymogu aktywności zawodowej ze świadczenia może skorzystać także niepracujący student lub doktorant. Polega ono na dofinansowaniu do żłobka do wysokości 1500 zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna.
    Świadczenie „aktywnie w żłobku” przysługuje rodzicom na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia.
  • Aktywnie w domu – świadczeni w wysokości 500 zł miesięcznie, skierowane jest do rodziców wychowujących małe dzieci, którzy nie są uprawnieni lub zrezygnują z możliwości ubiegania się o pozostałe dwa świadczenia.
    W związku z brakiem wymogu aktywności zawodowej oraz bez względu na osiągany dochód ze świadczenia może skorzystać niepracujący student lub doktorant, jeśli nie korzysta z dwóch wyżej wskazanych programów.
    Świadczenie „aktywnie w domu” przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia.

Strona rządowa szacuje, że tylko w 2025 roku koszty obsługi programu „Aktywny rodzic” sięgną blisko 9 mld zł. Ustawa wejdzie w życie 1 października 2024 roku. Wypłatą świadczeń zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/aktywny-rodzic-rowniez-dla-studentow-i-doktorantow

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych