• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
 • slidebg1
 • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Praca i pracodawcy

Korzystając z pośrednictwa Centrum Kreowania Kariery, pracodawcy mają możliwość kontaktu z najlepszymi studentami i absolwentami WSZiP z siedzibą w Wałbrzychu. Znamy środowisko i realia funkcjonowania uczelni oraz kwalifikacje czy doświadczenie zawodowe studentów i absolwentów. Dzięki temu umożliwiamy szybkie i trafne przekazywanie informacji o firmie i jej potrzebach.

Wyszukujemy kandydatów na określone stanowiska pracy, pośredniczymy również w zakresie praktyk studenckich i staży zawodowych.

Pracodawcom oferujemy również możliwość prezentacji swojej firmy na terenie uczelni.

Podczas prezentacji mogą Państwo zapoznać zainteresowane osoby z:

 • historią firmy i jej strukturą organizacyjną
 • profilem działalności
 • charakterem poszczególnych działów
 • możliwościami odbycia praktyk i staży zawodowych
 • możliwościami pracy
 • zasadami rekrutacji, selekcji, oraz perspektywami rozwoju zawodowego

Prezentacje mogą mieć charakter

otwarty - przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych studentów i absolwentów

zamknięty - przeznaczone tylko dla studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu lub wybranego kierunku studiów

Wszystkie prezentacje odbywają się na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.

facebook