• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko z tytułem profesora nauk społecznych W dniu 26. października 2016 roku Prezydent RP, Pan Andrzej Duda, nadał tytuł profesora nauk społecznych Prorektorowi ds. naukowo - dydaktycznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W imieniu Władz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Społeczności Akademickiej oraz Studentów serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi.