Zdrowe i bezpieczne warunki pracy - czym zajmuje się specjalista ds. BHP - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Zdrowe i bezpieczne warunki pracy – czym zajmuje się specjalista ds. BHP

BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) jest zbiorem specjalnych zasad dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. To bardzo istotne zagadnienie, a zasady w nim zawarte muszą być obowiązkowo przestrzegane przez pracodawców, nie tylko mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników, ale również komfort ich pracy. Kim jest specjalista ds. BHP?

Jakie są zadania specjalisty ds. BHP?

Specjalista zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy ma szeroki zakres obowiązków polegający między innymi na koordynacji, nadzorze i organizacji wszystkich działań powiązanych z BHP w firmie, w której został zatrudniony. To właśnie on w dużej mierze będzie odpowiedzialny za to, by na poszczególnych stanowiskach pracy pracownicy mieli zapewnione bezpieczne warunki do wykonywania swoich obowiązków.

Specjalista z dziedziny BHP jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny i analizy bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy. Jego obowiązkiem jest również nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP w firmie. Bardzo często doradza również kierownictwu, jakie środki warto zastosować, by bezpieczeństwo w miejscu pracy było jeszcze większe.

Specjalista BHP może również prowadzić wewnętrzne szkolenia pracowników, zarówno tych nowych, jak i tych już zatrudnionych od dawna (szczególnie, jeżeli zaszły zmiany w sposobie pracy na poszczególnych stanowiskach).
Specjalista ds. BHP musi opracowywać również instrukcje bezpieczeństwa na każdym ze stanowisk pracy, musi również dbać o to, by wprowadzone przez niego zasady były przestrzegane w sposób właściwy.

 

Artykuł ma charakter blogowy i nie stanowi oferty studiów WSZIP.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych