ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TEORII I PRAKTYCE – 2019

W dniu 21 listopada 2019 r. odbyła się XI Konferencja Naukowa pt.: „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce – 2019 Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i dydaktyce w erze cyfrowej”, organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Myślą przewodnią XI Konferencji Naukowej była inspiracja środowisk nauki, dydaktyki i gospodarki do poszukiwania możliwości zwiększenia aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów życia społeczno – gospodarczego w kontekście wyzwań inspirowanych erą cyfrową, oraz koncentracja na kreatywności i innowacyjności zarówno w zarządzaniu operacyjnym jak i w dydaktyce.

Uczestnikami konferencji byli profesorowie, doktorzy, doktoranci oraz studenci reprezentujący ośrodki akademickie z całego kraju oraz samorządowcy, a jej główne cele to :

  • wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie wyników badań i analiz uczelni, instytucji zarządzania rozwojem jednostek terytorialnych, organizacji biznesowych, publicznych (administracji, bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, opieki socjalnej, infrastruktury technicznej) i pozarządowych;
  • pogłębienie i aktywizacja współpracy między przedstawicielami nauki, dydaktyki, praktyki samorządowej i gospodarczej Polski;
  • promocja uczelni, szkół, instytucji, organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych