Zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw - optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw – optymalizacja procesów produkcyjnych w firmie

Efektywne zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw to absolutne must have, jeśli firmie zależy na osiągnięciu przewagi konkurencyjnej w biznesie. Czy da się tego nauczyć? Rzecz jasna, prawdziwym testem naszych umiejętności jest prowadzenie firmy czy zarządzanie jednym z działów, ale pewne podstawy mogą dać nam studia inżynierskie  na kierunku „inżynieria zarządzania”, które prowadzi Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Optymalizacja procesów produkcji w przedsiębiorstwie. Co to takiego jest?

Łańcuch dostaw w produkcji (ang. supply chain) to wszelkie działania, które pozwalają firmie na przekształcenie surowców i prefabrykatów w produkt finalny, a następnie sprawne dostarczenie go do klienta końcowego.

Bez względu na branżę i skalę działalności biznesowej odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw to czynnik, który ma kluczowe znaczenie w działalności firmy. W szczególności w większych podmiotach błędy w przepływie towarów mogą przynieść wielomilionowe straty, do czego prowadzi np. obniżona jakość pracy, rosnące niezadowolenie klientów oraz spadek efektywności działań.

Czym dokładnie jest zarządzanie łańcuchem dostaw? Rozumie się przez to zbiór działań, które podejmuje się, by zapewnić sprawną organizację przepływu towarów i usług. Podstawowym celem zarządzania łańcuchem dostaw zaspokajanie potrzeb finalnych odbiorców przy możliwie jak najniższych kosztach.

Tak rozumiane łańcuchy dostaw to fundament światowej gospodarki. Ich optymalne funkcjonowanie jest kluczowe z punktu widzenia utrzymania stabilności rynku.

Jak zarządzać łańcuchem dostaw?

Top view of group of students sitting together at table. University students doing group study.Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Aby zrealizować ten cel, inżynier procesu tego zadania wykorzystuje np. zaawansowane systemy komputerowe ERP.

Wprowadzenie odpowiednich narzędzi do zarządzania łańcuchem dostaw może wręcz odmienić oblicze firmy. Do potencjalnych korzyści zalicza się takie kwestie jak na przykład: redukcja ilości odpadów i nadwyżek produkcyjnych (korzyści w postaci zmniejszenia wykorzystywanych powierzchni magazynowych), optymalizacja zatrudnienia czy umożliwienie organizacjom wyróżnienia się na tle konkurencji, obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności.

Sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie to zadanie niełatwe. Wymaga ono interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zarządzania, inżynierii produkcji itp. To właśnie dlatego warto zdecydować się na studia, które umiejętnie łączą wiedzę biznesową i techniczną.

 

Artykuł ma charakter blogowy i nie stanowi oferty studiów WSZIP.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych