X JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA – ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W TEORII I PRAKTYCE – STAN I WYZWANIA

W dniu 15 listopada 2018 r. odbyła się X Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt.: „Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych 2018 – STAN  i WYZWANIA”, organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Uczestnikami konferencji byli profesorowie, doktorzy, doktoranci oraz studenci reprezentujący ośrodki akademickie z całego kraju.

 

Celem Konferencji było pogłębienie i aktywizacja współpracy między przedstawicielami nauki, dydaktyki, praktyki samorządowej i gospodarczej Polski, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie wyników przeprowadzonych badań i analiz w celu wspólnego poszukiwania możliwości zwiększenia aktywności innowacyjnej, zorientowanej na rozwiązywanie problemów życia zarówno społecznego jak i gospodarczego.

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych