SUKCES WSZIP W RANKINGU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

SUKCES WSZIP W RANKINGU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W POLSCE

Gratulacje dla Społeczności Studenckiej i Nauczycieli Akademickich oraz Pracowników WSZIP za ten sukces!

W najnowszym rankingu uczelni niepublicznych 2023 – Perspektywy, WSZIP zajęła bardzo wysokie 5 miejsce na Dolnym Śląsku (4 pierwsze miejsca uczelnie z Wrocławia) i  znalazła się w prestiżowej czterdziestce najlepszych niepublicznych Uczelni w Polsce.
Uzyskaliśmy także 2 miejsce na Dolnym Śląsku w obszarze analizy ekonomicznych losów absolwentów i bardzo wysokie – 5 miejsce w Polsce!

W badaniu nasycenia kadry naukowej o najwyższych kwalifikacjach, WSZIP znalazła się na 3 pozycji wśród dolnośląskich uczelni i na 14 w Polsce.
Różnorodność kształcenia uplasowała się na 2 miejscu na Dolnym Śląsku i 15 w kraju.
Natomiast oferta kształcenia na studiach podyplomowych została sklasyfikowana na 2 miejscu na Dolnym Śląsku i 8 miejscu w Polsce.

Od 27 lat istnienia Uczelni zawsze stawialiśmy na wysoką jakość kształcenia oraz wysoką jakość obsługi Studentów.

…tylko WSZIP

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych