WSPOMNIENIE PROF. KAZIMIERZA... - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

WSPOMNIENIE PROF. KAZIMIERZA…

Kazimierz Bobowski urodził się 29 marca 1939 r. w Howiłowie w powiecie trembowelskim, skąd rodzina została przesiedlona na Śląsk. Tu ukończył szkołę podstawową i po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Górze Śląskiej rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył w 1962 r.. Stopień doktora otrzymał w 1968 r. W 1985 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w 1992 r.

Dorobek naukowy prof. Kazimierza Bobowskiego obejmuje blisko 300 publikacji, w tym 10 monografii. Profesor Bobowski wypromował do 2009 r. 16 doktorów i był recenzentem w 30 przewodach doktorskich, 12 habilitacyjnych i 8 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Był członkiem Oberlausitzische Gesellschaft w Görlitz, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz był członkiem Komisji Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, w tym odznaką Za Zasługi dla Archiwistyki.

Kazimierz Bobowski zmarł we Wrocławiu 24 czerwca 2023.

 

Rodzinie zmarłego Profesora składamy wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia.

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych