WSPOMNIENIE O PROF. JANUSZU LASKOWSKIM

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prof. dr. hab. inż. Janusza Laskowskiego.

Prof. dr. hab. inż. Janusz Laskowski – absolwent WSR w Lublinie; dr hab. nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej (1989); prof. nauk rolniczych (1997); prof. zwyczajny (2002).
Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego (1990 – 2014) na Wydziale Inżynierii Produkcji UP w Lublinie,; przez trzy kadencje Prodziekan Wydziału Techniki Rolniczej AR w Lublinie (1990 – 1993, 1993 – 1995, 1999 – 202). Członek licznych towarzystw naukowych oraz rad programowych wydawnictw naukowych.
Auror bądź współautor blisko 400 publikacji. Autor ponad 200 recenzji w tym na tytuł stopień naukowy. Kierował pracami magisterskimi, inżynierskimi. Był promotorem przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Został odznaczony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi ( 1993), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996), Honorową Odznaka AR w Lublinie, Zasłużony dla Miasta Lublina.

Rodzinie zmarłego Profesora składamy wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych