WSPÓŁPRACA Z TARNOPOLSKIM UNIWERSYT... - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

WSPÓŁPRACA Z TARNOPOLSKIM UNIWERSYT…

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Przedsiębiorczości będzie współpracować
z
 Narodowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Tarnopolu im. Wołodymyra Hnatiuka

 

W dniu 9 czerwca br. miało miejsce spotkanie online przedstawicieli Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu z przedstawicielami Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.

Uczestników przywitał burmistrz Tarnopola Serhij Nadal słowami:

„Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu im. Wołodymyra Hnatiuka jest jedną z najlepszych uczelni na Ukrainie i bardzo się cieszę, że ta uczelnia aktywnie realizuje i rozwija współpracę międzynarodową i partnerstwo z uczelniami zagranicznymi, w tym z uczelniami polskimi.
Serdecznie dziękuję
Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej  i całemu narodowi  Rzeczypospolitej Polskiej  za wszechstronną pomoc Ukrainie w działaniach mających na celu przeciwdziałanie agresji ze strony Federacji Rosyjskiej, udzielone wsparcie osobom wewnętrznie przesiedlonym, którym od początku wojny w Polsce zostało udzielone schronienie oraz dziękuję za wsparcie integracji europejskiej Ukrainy”.

W tym wydarzeniu, ze strony Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka uczestniczyli: Rektor prof. Bohdan Buyak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Halyna Falfushinska oraz kierownik Katedry Języków Obcych prof. Mariana Sokol, a ze strony Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z/s w Wałbrzychu: Rektor prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko, Kanclerz mgr inż. Marek Zieliński oraz Dyrektor ds. Organizacyjnych dr Piotr Laskowski. Ponadto w wydarzeniu uczestniczył także dr h.c. Piotr Paczóski.

Celem spotkania było wyjaśnienie możliwości umowy o realizacji współpracy naukowo-dydaktycznej a także poszerzenie współpracy między ww. uczelniami.

Na podstawie wyników możliwości komunikacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pomiędzy stronami osiągnięto porozumienie w sprawie zaangażowania kadry naukowo-dydaktycznej Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu jako nauczycieli akademickich dla kierunków: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną, Inżynieria Zarządzania oraz Zarządzanie. Uzgodniono również wspólną organizację międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej online przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu pn. „PEDAGOGIKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI’’.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych