UMOWA O WSPÓŁPRACY... - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

UMOWA O WSPÓŁPRACY…

W dniu 11 stycznia br. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu,
a Dolnośląskim Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze.
Umowa dotyczy podjęcia współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze szeroko pojętej pedagogiki i psychologii oraz praktycznego przygotowania Studentów do wykonywania zadań pedagogicznych, psychologicznych i terapeutycznych.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych