SZCZEPIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH…

W związku z najnowszymi informacjami z dnia 12 lutego, przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dotyczącymi szczepień informujemy, że Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości przygotowuje się do rozpoczęcia procesu zapisów nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni, którzy chcą skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Aktualnie czekamy na wytyczne z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące zakresu danych niezbędnych do wypełnienia formularza rejestracyjnego, który zostanie udostępniony uczelniom. 

Uczelnianym koordynatorem procesu gromadzenia danych osób chcących przystąpić do szczepienia
jest Pani mgr Monika Kozaczek, Kierownik Działu Personalnego, e-mail: kadry@wwszip.pl

 

 

Ogólne zasady systemu szczepień dla nauczycieli akademickich
oraz innych osób prowadzących zajęcia
na uczelniach.

Od poniedziałku, 15 lutego br. od godz. 8:00 rusza możliwość rejestracji na szczepienia nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r.

 

Najważniejsze informacje

 • Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do czwartku, 18 lutego br.
 • Nauczyciel akademicki, który pracuje w więcej niż jednej uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej uczelni. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.
 • Za zapisy odpowiedzialni są rektorzy uczelni, którzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.
 • Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
 • Zakres danych niezbędnych do wypełnienia formularza będzie udostępniony uczelniom publicznym i niepublicznym jeszcze dziś, 12 lutego.
 • W poniedziałek, 15 lutego br. OPI PIB udostępni uczelniom formularz. Dane wprowadzać będą upoważnione przez rektora osoby.
 • Zestawienia uczelni będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień.
 • Punkty szczepień będą się kontaktować z uczelniami iw celu ustalenia terminu szczepień dla danych grup nauczycieli zbiorczo z całej uczelni.
 • Na początku przyszłego tygodnia dla koordynatorów uczelni zostanie zorganizowane webinarium organizowane przez OPI PIB dotyczące metody i sposobu przesyłania danych do formularza. O szczegółach będziemy informować już wkrótce.

 

Koordynator szczepień WSZIP
Pełnomocnik Rektora:
mgr Monika Kozaczek

Kierownik Działu Personalnego
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
z siedzibą w Wałbrzychu

tel. 74 848 66 73

kadry@wwszip.pl

 

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi:

Kto może się zarejestrować na szczepienia od 15 lutego br.?
 • Nauczyciele wszystkich szkół i placówek do 65. roku życia, w tym również ci, którzy nie zgłosili się na szczepienie w pierwszej turze, a byli do tego uprawnieni.
 • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące zajęcia na uczelniach do 65. roku życia.

UWAGA! Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do czwartku, 18 lutego br.

Którą szczepionką będą szczepieni nauczyciele?

Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów nauczycielom poniżej 65. roku życia będzie podawana szczepionka AstraZeneca.

Nauczyciel pracuje w kilku szkołach/uczelniach, która z nich może go zgłosić na szczepienie?

Nauczyciel, który pracuje w więcej niż jednej szkole/uczelni lub współpracuje z więcej niż jedną szkołą/uczelnią, może zgłosić się do zaszczepienia tylko w jednej placówce. Rekomendujemy tę, która jest podstawowym miejscem pracy.

Kto jest odpowiedzialny za zgłoszenie nauczycieli na szczepienie?

Za zapisy odpowiedzialni są dyrektorzy szkół na tych samych zasadach jak w I turze dla nauczycieli klas I-III oraz rektorzy uczelni. Rektorzy powinni wybrać koordynatorów uczelnianych. Sposób prowadzenia zapisów należy do autonomicznej decyzji uczelni.

Czy szkoła/uczelnia będzie mogła wybrać sobie szpital, w którym chce szczepić nauczycieli?

Dyrektorzy oraz Rektorzy będą wybierać miejsca szczepień, według listy punktów szczepień, która zostanie przekazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Od kiedy będzie dostępny formularz zgłoszeniowy na szczepienia?

Formularz będzie udostępniony 15 lutego br. Zgłoszenia będzie można przesyłać do czwartku, 18 lutego br.

Gdzie będą przekazywane dane z formularza?

Zestawienia będą przekazywane do NFZ, który następnie prześle je do punktów szczepień.

Kto będzie informował o terminach szczepień?

Wskazany w formularzu szpital lub placówka będzie kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły lub placówki, albo inną osobą wskazaną do kontaktu w formularzu, w celu ustalenia daty i godziny szczepienia.

Gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat wypełniania formularza?

W poniedziałek, 15 lutego br. koordynatorom uczelni do spraw rejestracji zostanie zorganizowane przez OPI PIB webinarium dotyczące metody i sposobu przesyłania danych do formularza.​​​​

Dyrektorzy szkół zgłaszają nauczycieli na tych samych zasadach, co w I turze czyli za pośrednictwem Strefy Pracownika Systemu Informacji Oświatowej.

Kto może rejestrować się w ramach szczepień dla nauczycieli akademickich? Wcześniejsze informacje mówiły o wieku poniżej 60. roku życia. Czy to się zmieniło?

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 do 31 grudnia 2003. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów zakres wiekowy nauczycieli został rozszerzony o osoby do 65. roku życia.

Co z pozostałymi nauczycielami?

Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

Co z rejestracją na szczepienia dla pracowników administracji?

Pamiętamy o nich. Staramy się, aby mogli zostać jak najszybciej zaszczepieni. Informację na ten temat przekażemy jak tylko będą już konkretne decyzje.

Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu będzie mógł być zgłoszony?

Na listach nie będzie również nauczycieli, którzy mają zaznaczoną w SIO długotrwałą nieobecność (powyżej 25 czerwca br.)

Do kiedy będzie dostępny formularz zgłoszeniowy?

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do czwartku, 18 lutego br.

Jak nauczyciel ma się przygotować na szczepienie?

W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych