Studia zaoczne – dlaczego jest to dobry pomysł w dzisiejszych czasach? - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Studia zaoczne – dlaczego jest to dobry pomysł w dzisiejszych czasach?

Studia zaoczne – dlaczego jest to dobry pomysł w dzisiejszych czasach?

Studia dzienne są przez znaczną część społeczeństwa wciąż traktowane jako jedyny sposób na zdobycie porządnego wykształcenia wyższego. Jest to popularna, ale nie jedyna dopuszczalna alternatywa. Wręcz przeciwnie – silna rywalizacja na rynku pracy sprawia, że młodzi ludzie próbują już na początku swojej kariery zawodowej wyróżnić się spośród konkurencji. Ciekawym sposobem na osiągnięcie tego celu są studia zaoczne. Dlaczego tak jest? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej.

Studia zaoczne to czas na pracę oraz… pasję

Studia zaoczne to idealny sposób na to, by móc wcześnie wejść na rynek pracy. Dzięki temu kończąc studia magisterskie, absolwent może posiadać już kilka lat cennego doświadczenia zawodowego. Jest to atut, którego znaczenia obecnie nie da się przecenić.

Studia zaoczne – oszczędność czasu

Ogólnie rzecz biorąc, studia zaoczne trwają tyle samo semestrów, co nauka akademicka w trybie stacjonarnym. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że zajęcia niestacjonarne są w takim samym stopniu czasochłonne jak nauka dzienna. Wręcz przeciwnie: studia dzienne oznaczają zajęcia po kilka godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Ponieważ odbywają się one zazwyczaj w godzinach przedpołudniowych oraz wczesnym popołudniem, pogodzenie nauki stacjonarnej z pracą biurową może być znacznie utrudnione, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku zajęć niestacjonarnych. Ponieważ są one realizowane najczęściej w wariancie weekendowym, oznacza to znaczną oszczędność czasu. Jeśli studiujesz na uczelni oddalonej od swojego miejsca zamieszkania, musisz odbywać znacznie mniej podróży niż studenci dzienni. Nie trzeba przeprowadzać skomplikowanych kalkulacji, by wiedzieć, że jest to znaczna oszczędność czasu oraz pieniędzy na dojazdy.

Studia zaoczne + studia stacjonarne – czy to możliwe?

Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna – jak najbardziej tak! Połączenie studiów dziennych na jednym kierunku oraz zaocznych na drugim to bardzo dobry sposób działania dla każdego, kto jest głodny wiedzy. Praktyka pokazuje, że absolwenci dwóch kierunków studiów ukończonych jednocześnie są mile widziani na rynku pracy. Ukończenie studiów dziennych oraz zaocznych dowodzi bowiem umiejętności organizacji i zarządzania własnym czasem, ambicji oraz chęci osiągania trudnych celów.

Ciekawym pomysłem może okazać się równoczesne studiowanie dwóch związanych ze sobą kierunków studiów. Połączenie takich kierunków jak na przykład Zarządzanie oraz Inżynieria Jakości to skuteczny sposób na połączenie kompetencji miękkich (zarządczych, biznesowych) oraz twardej, merytorycznej wiedzy technicznej.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych