Studia przez Internet, zdalne, online - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Studia ze wspomaganiem przez Internet…

Studia ze Wspomaganiem przez Internet są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

 

Oszczędzaj… i czas i pieniądze

 

Stypendia
 Biblioteka IBUK Libra 0zł

 

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

 

Studia ze wspomaganiem przez Internet , to przede wszystkim
studiowanie, które jest bardzo łatwe – wystarczy login, hasło i jesteś na zajęciach!

Zgodnie z naszym hasłem – otwieramy świat możliwości – zachęcamy Naszych Studentów do nowej formy studiowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) – zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Dyplom uzyskany po ukończeniu studiów jest identyczny, jak po ukończeniu studiów „stacjonarnych” – jest tak samo ważny.

Student w dogodnym dla siebie miejscu może połączyć się  na żywo, czyli o określonej porze, w czasie rzeczywistym –  z salą wykładową, w której Wykładowca przeprowadza zajęcia.

Dla osób, które podejmują naukę na studiach niestacjonarnych ze wspomaganiem przez Internet przewidujemy sprofilowane rozwiązania dydaktyczne, które pozwalają na ograniczenie ilości przyjazdów na Uczelnię do minimum, a także nowe podejście do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów.
Kształcenie na z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest wspomagane dzięki wykorzystaniu przez Uczelnię dostępu do elektronicznej wersji z biblioteki IBUK Libra podręczników akademickich i książek oraz czasopism naukowych w języku polskim. Cyfrowa technologia daje możliwość na kształcenie z IBUK Libra bez granic z dowolnego miejsca na świecie.
Program studiów jest objęty działaniami Centrum Kreowania Kariery WSZIP, Centrum Innowacji WSZIP oraz Centrum Egzaminacyjnego WSZIP, które czynnie wspierają działania dydaktyczne oraz spotkania ze wspomaganiem przez Internet ze Studentami.
W zależności od kierunku studiów w siedzibie Uczelni odbędą się 3 lub 4 zjazdy w semestrze, które mogą być transmitowane przez Internet w „realnym czasie”, wykorzystując środki komunikacji interaktywnej.
Ilość zajęć, które muszą odbyć się na terenie Uczelni wynika z przepisów prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Poza godzinami dydaktycznymi (wykłady i ćwiczenia) Studenci mogą brać udział w konwersatoriach, konsultacjach, tutoringu oraz zajęciach warsztatowych łączących teorię i praktykę.

DLACZEGO UCZELNIA WPROWADZIŁA TAKĄ FORMĘ KSZTAŁCENIA?

Zmiany we współczesnym świecie mają swoje odbicie również w metodach nauczania, jak i formach nauki wykorzystujących najnowocześniejsze technologie informatyczne. Każdy z nas robi się coraz bardziej wymagający – chcemy więcej informacji w szybszym czasie, a także przy oczywiście ograniczonych kosztach.  Dlatego Student mając możliwość indywidualnej organizacji studiów, może kształcić się na studiach niestacjonarnych z możliwością wykorzystania metod i technik kształcenia na z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. My jako Uczelnia, wprowadzając nowoczesne rozwiązania technologii edukacyjnej – chcemy zapewnić naszym Studentom pełen wachlarz form kształcenia.

 

KOORDYNATOR STUDIÓW WSPOMAGANTCH PRZEZ INTERNET

Każdemu z Uczestników naszych studiów zapewniamy indywidualną opiekę i wsparcie Koordynatorów. Koordynator to nie tylko osoba odpowiedzialna za prawidłowe działanie Platformy WSZIP, a także zakładanie kont dla Uczestników studiów, ale przede wszystkim jest osobą, która opiekuje się Studentem oraz prowadzi szkolenia z działania i korzystania z możliwości jakie daje kształcenie ze wspomaganiem przez Internet. Nasz Student WSZIP nigdy nie jest pozostawiony sam sobie, zawsze może liczyć na wsparcie Koordynatorów.

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych