Studia inżynierskie w WSZIP - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Studia inżynierskie w WSZIP

STUDIA INŻYNIERSKIE W WSZIP

Od kilku lat zauważa się, że w szeroko rozumianej Gospodarce wciąż brakuje osób z wyższym wykształceniem technicznym.
Bez wątpienia inżynier, to zawód przyszłości. Powstające i działające przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych fachowców.

Dziewczyna przy komputerzeStudia inżynierskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości posiadają innowacyjne przyszłościowe programy akademickie dla kierunków o profilu praktycznym, które są poświęcone nabywaniu umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu.
Programy studiów WSZIP są po to, aby pomóc Studentom stać się bardziej konkurencyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej, bo umiejętności zawodowe są najważniejsze na rynku pracy!
Program studiów inżynierskich WSZIP na kierunku Inżynieria Zarządzania skupia swoją uwagę nie tylko na przekazywaniu ogólnej i specjalistycznej wiedzy. Zapewnia również wszechstronne wykształcenie z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Dzięki temu, Absolwent studiów inżynierskich będzie nie tylko znakomicie przygotowanym do zawodu, ale stanie się również elastycznym i mobilnym pracownikiem, potrafiącym doskonale odnaleźć się na turbulentnym rynku pracy.
Warto wspomnieć, iż w WSZIP można studiować zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Zmiany we współczesnym świecie mają swoje odbicie również w metodach nauczania, jak i formach nauki. Nadchodzi era nowej formy edukacji wykorzystującej najnowocześniejsze technologie informatyczne.
Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości mają możliwość w dogodnym dla siebie miejscu – łączyć się  na żywo, czyli o określonej porze, w czasie rzeczywistym –  z salą wykładową, w której Wykładowca przeprowadza wykład lub ćwiczenia.

Wśród specjalności studiów inżynierskich znajdują się m.in.: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii, Inżynieria Jakości, Inżynieria Procesu, Inżynieria Bezpieczeństwa, Inżynieria Środowiska oraz Inżynieria Danych.
Oprócz studiów inżynierskich w ofercie WSZIP znajdują się studia magisterskie oraz studia podyplomowe z Zarządzania i Pedagogiki.
Po ukończeniu studiów inżynierskich Absolwent może kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podjąć naukę na studiach podyplomowych i zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotów technicznych np. Nauczanie Przedmiotów Mechaniczno-Elektronicznych, Nauczanie Przedmiotów w Zakresie Techniki i Teleinformatyki, Nauczanie Przedmiotów z Zakresu Techniki Inżynierii Sanitarnej czy Nauczanie Informatyki.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych