Studia inżynierskie ...tylko WSZIP - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Studia inżynierskie …tylko WSZIP

Inżynieria Zarządzania – dlaczego warto studiować ten kierunek?

W dwudziestym pierwszym wieku rynek pracy jest niezwykle dynamiczny. Posiadanie wiedzy technicznej, dawniej dającej gwarancję stabilnego zatrudnienia, obecnie może niestety okazać się niewystarczające bez kompetencji miękkich. Kluczowe jest także posiadanie umiejętności zarządczych, zdolności planowania oraz kalkulacji. Rozwiązaniem dla tych, którzy planują dynamiczną karierę w firmach z branży przemysłowej, są studia inżynierskie na kierunku: Inżynieria zarządzania.

Inżynieria Zarządzania, czyli inżynier i menedżer w jednym.

Inżynieria Zarządzania to ciekawy, a jednocześnie wymagający kierunek. Ma on charakter interdyscyplinarny, ponieważ łączy w sobie – jak sama nazwa wskazuje – elementy typowe dla:

– dziedzin technicznych (wiedza na temat przebiegu projektów technicznych, prac budowlanych, procesów w firmach o profilu produkcyjnym itd.),
– zarządzania i finansów (prowadzenie analiz finansowych, controlling kosztów, zarządzanie zasobami ludzkimi).

Taki stan rzeczy oznacza, że inżynieria zarządzania to kierunek wręcz idealny dla każdego, kto dąży do dynamicznej kariery w przedsiębiorstwach przemysłowych/budowlanych/produkcyjnych itd.

Gdzie studiować Inżynierię Zarządzania? Oferta Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Aby móc zdobyć przydatną wiedzę w opisywanym zakresie, konieczny jest wybór takiej uczelni wyższej, która kładzie nacisk na wiedzę praktyczną. Zarządzanie w firmach przemysłowych to obszar dynamicznie się rozwijający – osiągnięcie sukcesu wymaga solidnej wiedzy empirycznej, nie zaś akademickiej wiedzy teoretycznej.

Ciekawą ofertę w ramach kierunku Inżynieria Zarządzania oferuje WSZiP – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Uczelnia ta oferuje studia inżynierskie w takich specjalnościach jak między innymi:

Inżynieria Jakości (praktyczna wiedza na temat systemów akredytacyjnych i certyfikatów jakościowych oraz zarządzania procesami produkcyjnymi z naciskiem na utrzymanie jakości produktu),
Inżynieria Bezpieczeństwa (zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie, systemy bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, aspekty związane z oceną ryzyka w działalności firmy),
Inżynieria Finansowa (doradztwo finansowe, analiza finansowa oraz wycena projektów inwestycyjnych),
Inżynieria OZE – Odnawialnych Źródeł Energii (proces pozyskiwania energii z OZE, identyfikacja obiektów budowlanych na cel instalacji OZE, specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw w branżach: paliwowej i energetycznej, przepisy prawne).
Atutem WSZiP jest doświadczona kadra, nowoczesny program nauczania oraz niskie czesne.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych