SPOTKANIE NOWOROCZNE “PRZEPIĘKNE JASEŁKA”

W środę 15 stycznia br. w gmachu Uczelni WSZIP odbyło się Uroczyste Spotkanie Noworoczne „Przepiękne Jasełka”. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli Przedstawiciele Władz Uczelni, Kadra Dydaktyczna, Studenci i Słuchacze Uniwersytetu III wieku zarówno z Wałbrzycha jak i z zaprzyjaźnionych miast – Głuszycy i Starych Bogaczowic.
Opłatki, którymi dzielili się Uczestnicy tego wydarzenia pobłogosławił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Świdnicki prof. dr hab. Ignacy Dec. Uroczyste łamanie się opłatkiem uświetnił doskonały występ młodych aktorów ze Szkoły Podstawowej w Starych Bogaczowicach. Dzieci z wielkim zaangażowaniem odegrały swoje role, za co zostały nagrodzone licznymi brawami, oraz uhonorowane specjalnymi dyplomami i nagrodami.

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych