Rola doradcy zawodowego we wspieraniu rozwoju kariery - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Rola doradcy zawodowego we wspieraniu rozwoju kariery

Z pomocy doradcy zawodowego korzystają dziś przede wszystkim uczniowie, jednak po poradę chętnie sięgają również osoby, które nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Obecnie zarówno młodzi ludzie, jak i doświadczeni pracownicy mają wiele możliwości, i choć jest to niewątpliwie zaletą, czasami może utrudniać dokonanie wyboru ścieżki kariery. Wsparcie dobrego doradcy okazuje się więc bezcenne w kształtowaniu i wspieraniu kariery zawodowej.

Na czym polega doradztwo zawodowe?

Doradca zawodowy to specjalista, którego misja opiera się na:

  • eksponowaniu mocnych stron, które mogą pomóc w rozwoju kariery zawodowej,
  • informowaniu o możliwościach, jakie daje współczesny rynek pracy,
  • kształtowaniu świadomości zawodowej wśród uczniów,
  • pomaganiu w znalezieniu własnej ścieżki kariery.

Szkolny doradca zawodowy udziela porad starszym uczniom szkół podstawowych, którzy muszą wybrać odpowiedni profil szkoły średniej oraz liceów, którzy stoją przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Bierze pod uwagę przede wszystkim kompetencje i zainteresowania konkretnej osoby. Zapoznaje uczniów ze specyfiką konkretnych zawodów, uwypuklając te czynniki, które mają wpływ na rozwój kariery w danej profesji.

Jaką rolę odgrywa doradca zawodowy w rozwoju kariery?

Rola doradcy zawodowego

Doradztwo zawodowe wspiera młode osoby, które dopiero wejdą na rynek pracy. Niemniej jednak skierowane jest również do aktywnych zawodowo, którzy nie odnajdują się na swoim obecnym stanowisku, chcąc postawić na zmiany. Szkolny doradca zawodowy ma nieco inne kompetencje niż osoba pracująca z osobami dorosłymi, jednak cele obu specjalistów są takie same. Coaching zawodowy pozwala odnaleźć swoją ścieżkę kariery, po której kroczenie będzie łatwiejsze ze względu na posiadane umiejętności czy kompetencje. Specjalista zawsze bierze też pod uwagę realia rynku pracy i ogólną sytuację gospodarczą, pomagając dokonać wyboru konkretnego zawodu.

Jak zostać doradcą zawodowym?

Coaching zawodowy to temat, który w szczególności interesuje pedagogów oraz psychologów. Aby zostać doradcą zawodowym, wystarczy ukończyć studia podyplomowe. W ich ramach można dowiedzieć się:

  • jak pracować z uczniem albo osobą aktywną zawodowo,
  • jak przeprowadzać testy kompetencji zawodowych i interpretować ich wyniki,
  • na czym polega złożony proces wyboru swojej ścieżki kariery.

Dobry doradca zawodowy może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w szkołach, ale również w prywatnych ośrodkach psychologiczno-pedagogicznych. Bardzo istotne jest poszerzanie swoich kompetencji, tak aby zawsze być na bieżąco z realiami rynku pracy.

 

Artykuł ma charakter blogowy i nie stanowi oferty studiów WSZIP.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych