ROK AKADEMICKI 2023/2024 OTWARTY - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ROK AKADEMICKI 2023/2024 OTWARTY

W dniu 25 października w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu został rozpoczęty Rok Akademicki 2023/2024.
To już 28 Inauguracja Roku Akademickiego w WSZIP!
W czasie Inauguracji Roku Akademickiego słowo do Społeczności Akademickiej WSZIP skierował JM Rektor WSZIP Profesor Lucjan Kowalczyk.
Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja nowo przyjętych Studentów, którą poprowadził Profesor Franciszek Mroczko Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych, pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia.
Wydarzenie odbyło się z udziałem Władz Uczelni oraz Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, a Uroczystość Inauguracji była transmitowana i udostępniona z wykorzystaniem platformy WSZIP do kształcenia zdalnego.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych