ROK AKADEMICKI 2019/2020 ZOSTAŁ OTWARTY …tylko WSZIP

Rok Akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu został rozpoczęty. To już 23 Inauguracja Roku Akademickiego w WSZIP!

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu rozpoczęła się tradycyjnie Hymnem Polski oraz pieśnią „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru Millenium
pod kierownictwem Pani Małgorzaty Wiłkomirskiej.

Rektor Uczelni prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk powitał licznie zgromadzonych na Auli gości
i studentów, a następnie wręczył dyplomy uznania najlepszym wykładowcom za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. Wręczono również dyplomy ukończenia studiów I-go i II-go stopnia absolwentom z najwyższą średnią. Immatrykulacji studentów pierwszego roku studiów dokonał Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko.

Wykład inauguracyjny pt. „Dylematy innowacyjności przemysłu w edukacji przedsiębiorczości – nauka czy praktyka?”  wygłosił dr Mirosław Mrówka. Podczas Inauguracji głos zabrali również: Biskup Diecezji Świdnickiej ks. prof. dr hab. Ignacy Dec, Wicewojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Kresa oraz Prezydent Miasta Świdnicy Pani Beata Moskal-Słaniewska życząc kolejnego udanego roku akademickiego dla całej społeczności Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

 

 

 

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych