fbpx

PRACE NAUKOWE WSZIP…

Z satysfakcją informujemy, że został wydany Tom 49 Prac Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. W publikacji tej można znaleźć wyniki badań, analiz, doświadczeń i rozważań naukowych Autorów, w zakresie postrzegania współczesnych problemów i procesów innowacyjnych związanych z zarządzaniem oraz pedagogiką. Bezpłatna wersja elektroniczna jest dostępna w Wydawnictwie WSZIP pod linkiem:

http://pracenaukowe.wwszip.pl/prace/PN49.pdf

Zakres tematyczny:

 • prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko – Wybrane aspekty zarządzania innowacjami;
 • dr Beata Owczarczyk – Zarządzanie zmianami i projektami;
 • dr Agnieszka Polanowska, Paweł Kulig, Anna Syzdek – Planowanie jako nadrzędna funkcja zarządzania w cyfrowym świecie;
 • dr Piotr Laskowski – Produkt krajowy brutto jako miara dokonań gospodarczych w dobie pandemii COVID-19;
 • dr Zbigniew Podosek – Projektowanie procesów produkcyjnych;
 • dr Agnieszka Michalska, dr Zbigniew Podosek – Zintegrowana polityka produktowa przedsiębiorstwa;
 • prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko – Ryzyko w działalności współczesnych organizacji;
 • dr Olga Jabłonko, dr Krzysztof Dziedzic – Kultura organizacyjna a etyczne funkcjonowanie administracji publicznej;
 • prof. zw. dr hab. Niemczyk Jerzy, dr Jurczyk Jakub – Strategie wyższych uczelni w Polsce. Perspektywa podejść do strategii;
 • dr Olga Jabłonko – Kompetencje aksjologiczne doradcy zawodowego w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie;
 • dr Krzysztof Dziedzic – Kompetencje moralne pedagogów w kontekście przemian społeczno-kulturowych w dobie epoki ponowoczesnej;
 • dr Beata Świątek – Uczestnictwo w artystycznym wydarzeniu teatralnym jako czynnik wzmacniający różnorodność myślenia u dzieci i młodzieży z grup ryzyka;
 • Doc.PaedDr.PhDr. Miroslav Gejdoš – Audiovizuálne prostriedky v edukačnom procese;
 • dr Aleksandra Katan, dr Antonina Kaczorowska, mgr Agnieszka Kaczorowska – Dostosowanie zajęć dzieci w wieku przedszkolnym do ich rozwoju motorycznego;
 • dr Sylwia Domagalska – Świetlica środowiskowa w starej dzielnicy „Błeszno”, jako miejsce „wyrównywania szans edukacyjnych” dzieci i młodzieży w XXI w.;
 • Doc.PaedDr.PhDr. Miroslav Gejdoš, Janusz Korczak – od trudów dzieciństwa do pedagogiki miłości;
 • dr Zbigniew Baran – Znaczenie studiów w uczelniach Sankt Petersburga w procesie kształtowania kręgu inteligencji polskiej (na przełomie XIX i XX w.);
 • dr Olga Jabłonko – Myśl pedagogiczna Celestyna Freineta w dzisiejszych czasach
 • Doc.PaedDr.PhDr. Miroslav Gejdoš, PaedDr. Petra Arslan Šinková – Zu .Leben und Werk von Friedrich Wilhelm Foerster;
 • PaedDr. Dominika Pažítková – Vplyv prvkov Montessori pedagogiky na žiakov s ADHD.
Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych