fbpx

PRACE NAUKOWE WSZIP – TOM 50

Z satysfakcją informujemy, że został wydany Tom 50 Prac Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
W publikacji znajdują się wyniki badań, analiz, doświadczeń i rozważań naukowych Autorów w zakresie postrzegania współczesnych problemów i procesów innowacyjnych związanych z zarządzaniem oraz pedagogiką, omawianych na konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej pedagogiki i zarządzania w warunkach szerokiego wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych”.
Bezpłatna wersja elektroniczna jest dostępna w Wydawnictwie WSZIP pod linkiem:

http://pracenaukowe.wwszip.pl/prace/PN_50.pdf

Zakres tematyczny:

 • Maria Jolanta Żmichrowska, Magdalena Pluskota – Pedagogiczne wartości wybranych czasopism dla dzieci i młodzieży.
 • Aspekt współczesny na fundamencie tradycji
 • Miroslav Gejdoš – Myślenie krytyczne i jego wykorzystanie w procesie edukacji
 • Olga Jabłonko – Znaczenie metod aktywizujących w pracy nauczyciela
 • Beata Owczarczyk – Skuteczność zdalnego nauczania w dobie pandemii
 • Daria Orzech – Cyfryzacja jako pierwszorzędne rozwiązania problemów dzisiejszych
  oraz nowe możliwości rozwinięcia umiejętności innowacyjnych
 • Marzena Janta – Intelektualne rozleniwienie czy nowa strategia przetrwania pokolenia C?
 • Miroslav Gejdoš – Rodzice jak pierwsi i główni wychowawcy dziecka
 • Urszula Gałęska – Przedszkole – pierwszym etapem „uczenia się przez całe życie”
 • Ana Sotirovska – Model rewalidacji z wykorzystaniem różnych form terapii
 • Elżbieta Gałęska – Niedobory witaminowe u dzieci w wieku szkolnym, a zdolność uczenia się
 • Franciszek Mroczko – Istota i możliwości wykorzystania sieci 5G
 • Izabela Ścibiorska-Kowalczyk, Julia Cichoń – Kultura, wiedza i informacja w gospodarce cyfrowej
 • Karolina Laskowska – Prospects for implementing intelligent conversational systems
  in the field of management
 • Marcin Paska – Modele akceptacji technologii i efektywność organizacji produkcyjnych
 • Andrzej Gałecki – Walka z dezinformacją w przestrzeni cyfrowej
 • Krzysztof Dziedzic – Bezpieczeństwo w sieci a odpowiedzialne korzystanie z mediów
  społecznościowych
 • Maria Stańkowska, Franciszek Mroczko – Cyberprzestępczość jako integralny przejaw rozwoju cyfryzacji
 • Tomasz Orzech – Rewolucja w zarządzaniu organizacjami w dobie pandemii
 • Gracjan Chrobak – Planowanie wpływów ze sprzedaży usług przedsiębiorstwa pochodzących
  z regulowania należności handlowych
 • Jakub Głowacki – Znaczenie Dyrektywy PSD2 dla bankowych usług cyfrowych
Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych