PRACE NAUKOWE WSZIP T.53 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

PRACE NAUKOWE WSZIP T.53

Z satysfakcją informujemy, że został wydany Tom 53 Prac Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, zatytułowany:
PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI”.
W publikacji znajdują się wyniki badań, analiz, doświadczeń i rozważań naukowych Autorów w zakresie postrzegania współczesnych problemów i procesów innowacyjnych związanych z zarządzaniem, psychologią, pedagogiką i inżynierią zarządzania omawianych na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Relacje i interdyscyplinarność wyzwaniem współczesności w pedagogice, psychologii, zarządzaniu i inżynierii zarządzania,
która odbyła się 14 listopada 2023 roku.
Bezpłatna wersja elektroniczna jest dostępna w Wydawnictwie WSZIP pod linkiem:
https://pracenaukowe.wwszip.pl/prace/PN_53.pdf

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych