Praca czy dalsza nauka? Czy warto iść na studia magisterskie? - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

Praca czy dalsza nauka? Czy warto iść na studia magisterskie?

W ostatnich latach coraz więcej młodych ludzi kończących szkołę średnią staje przed dylematem: praca czy nauka? Dylemat ten jest wzmacniany przed doświadczenia starszych kolegów, którzy – niejednokrotnie poświęcając wiele lat na trudne i wymagające studia – są dziś sfrustrowani w związku z ich pozycją zawodową. W ostatnim czasie rynek pracy w Polsce jest bowiem rozregulowany, a mianowicie powstała luka kompetencyjna. Na rynku jest zbyt wielu przedstawicieli niektórych zawodów (w szczególności związanych z kierunkami humanistycznymi), a brakuje ekspertów z zakresu zaawansowanych technologii oraz fachowców z niektórych branż zawodowych.

Zalety i wady pracy po szkole średniej 

Podjęcie pracy zawodowej po szkole średniej ma w dzisiejszych uwarunkowaniach wiele zalet. Przede wszystkim pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe i wyspecjalizować się w określonej dziedzinie. Ponadto daje możliwości zarobkowania zamiast ryzykownego inwestowania w studia, które nie dają gwarancji dobrze płatnego zatrudnienia (a jednocześnie generują coraz większe koszty dla studentów). Motywację zarobkową wzmacnia dobra sytuacja na rynku pracy w Polsce – w tym w szczególności w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie. Praca zawodowa w młodym wieku ma także istotne wady. Przede wszystkim ogranicza możliwości rozwoju różnego rodzaju kompetencji i zdobywania wiedzy, która w szybko zmieniającym się świecie może lepiej przygotować do funkcjonowania. Ponadto młodzi ludzie nie zawsze są traktowani na rynku pracy z odpowiednią estymą i otrzymują słabsze warunki pracy niż ich starsi koledzy.

Jak pogodzić pracę i naukę? 

W sytuacji takiego dylematu pojawia się rozwiązanie, które może mieć charakter złotego środka. Chodzi o możliwość dzielenia pracy i nauki. Obecne możliwości technologiczne oraz duża elastyczność uczelni oraz pracodawców sprawia, że przy odrobinie dobrej woli i wysiłku istnieje możliwość realizacji obu celów. Praca i nauka są tym bardziej zalecane, jeśli istnieje efekty synergii. Przykładem są zaoczne lub wieczorowe studia w księgowości i praca na część etatu w biurze rachunkowym. Pomimo dużych wyrzeczeń dla młodych ludzi, takie połączenie może nieść wiele satysfakcji i wymiernych korzyści. Niekwestionowanym atutem jest możliwość utrzymania się we własnym zakresie, a jednocześnie zadowolenie z możliwości rozwojowych, jakie daje uczęszczanie na studia magisterskie czy licencjackie.

Oferta edukacyjna (szczególnie w dużych miastach) jest dziś na tyle zróżnicowana, że studenci mogą wybierać studia magisterskie na tych dedykowanych kierunkach (np. na uczelniach takich jak WWSZIP), które pozwalają w najlepszy możliwy sposób łączyć pracę zawodową z nauką.

 

Artykuł ma charakter blogowy i nie stanowi oferty studiów WSZIP.

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych