ENERGIA ODNAWIALNA – NAUCZANIE O URZĄDZENIACH I SYSTEMACH ENERGII ODNAWIALNEJ W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

od 307 zł

REKRUTACJA TRWA!

Otrzymasz stałe niedrogie czesne! Nasza Uczelnia gwarantuje, że zapłacisz niezmienne czesne za cały okres studiów.
Studia przez Internet lub na Uczelni są zaprojektowane tak, aby pasowały do Twojego życia!

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów z zakresu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w szkole.

CEL STUDIÓW: Specjalistyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych o urządzeniach i systemach energii odnawialnej. Program nauczania skierowany został na rozwój kompetencji, poszerzenie perspektyw zawodowych szczególnie dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z tego zakresu.

LICZBA GODZIN:
415 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Materiałoznawstwo
 3. Podstawy konstrukcji maszyn
 4. Elektrotechnika i  instalacje elektryczne
 5. Podstawy automatyki
 6. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 7. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
 8. Elektronika
 9. Technologie montażu i obsługi systemów energetyki odnawialnej
 10. Instalacje gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
 11. Gospodarka energetyczna
 12. Systemy energetyki odnawialnej
 13. Obliczenia hydrauliczne instalacji rurowych
 14. Miernictwo, układy sterowania i regulacji w energetyce
 15. Metodyka i dydaktyka
 16. Praktyka pedagogiczna
 17. Pracownia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Opłata wstępna: 150 zł 450 zł
Czesne za studia: 4600 zł (jednorazowo)

Forma płatności: do 15 rat

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych