ENERGIA ODNAWIALNA – NAUCZANIE O URZĄDZENIACH I SYSTEMACH ENERGII ODNAWIALNEJ W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH | …przez Internet

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ - MARZEC 2020 r.

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Formy studiowania: na Uczelni lub przez Internet

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia skierowane są do osób poszukujących wszechstronnego przygotowania w zakresie nauczania przedmiotów z zakresu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w szkole.

CEL STUDIÓW: Specjalistyczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych o urządzeniach i systemach energii odnawialnej. Program nauczania skierowany został na rozwój kompetencji, poszerzenie perspektyw zawodowych szczególnie dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć z tego zakresu.

LICZBA GODZIN:
350 godz.
CZAS TRWANIA:
3 semestry x 5 miesięcy.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna
 2. Materiałoznawstwo
 3. Podstawy konstrukcji maszyn
 4. Elektrotechnika i  instalacje elektryczne
 5. Podstawy automatyki
 6. Technologie i konstrukcje mechaniczne
 7. Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa
 8. Elektronika
 9. Technologie montażu i obsługi systemów energetyki odnawialnej
 10. Instalacje gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
 11. Gospodarka energetyczna
 12. Systemy energetyki odnawialnej
 13. Obliczenia hydrauliczne instalacji rurowych
 14. Miernictwo, układy sterowania i regulacji w energetyce
 15. Metodyka i dydaktyka
 16. Praktyka pedagogiczna
 17. Pracownia

ZAPISZ SIĘ ONLINE   24h/dobę

Opłaty

Czesne za studia: 4460 zł
Opłata wstępna: 100 zł 450 zł
Dla Absolwenta WSZIP dodatkowe -100 zł

Forma płatności: do 18 rat odsetki 0%

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych