PEDAGOGIKA I ZARZĄDZANIE…

KONFERENCJA NAUKOWA

Z satysfakcją informujemy, że zgodnie z planem, w dniu 15. 09. 2021 w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości odbyła się Konferencja Naukowa (online)

 PEDAGOGIKA I ZARZĄDZANIE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 Myślą przewodnią tej Konferencji była inspiracja środowisk naukowych do poszukiwania możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów współczesnej pedagogiki i zarządzania. Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów, Autorzy zwrócili szczególną uwagę na kontekst wyzwań inspirowanych erą cyfrową oraz na problemach i możliwościach wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych w pedagogice i zarządzaniu.

 

W szczególności uczestnicy Konferencji zwrócili uwagę na teorię, badania i innowacyjną praktykę w procesach realizacji zadań w obszarach:

 • pedagogiki (przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opiekuńczo-wychowawczej), terapii pedagogicznej i nauk o wychowaniu,
 • zarządzania (kreatywnością, innowacjami, wiedzą, procesami, operacyjnego wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu, biznesie i inżynierii, bezpieczeństwa informacji w przestrzeni cyfrowej).

Corocznie w konferencjach organizowanych przez WSZiP uczestniczy kadra z dużym dorobkiem naukowym ale także doktoranci i studenci wielu uczelni. Na szczególe podkreślenie zasługuje udział właśnie studentów którzy przedstawiali swoje osiągnięcia i brali czynny udział w dyskusji na udostępnionej platformie.

Podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku zaistniała możliwość wysłuchania referatów wygłoszonych przez przedstawicieli wielu uczelni:

 1. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu.
 2. Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Ružomberok (Słowacja).
 3. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 4. Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 5. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 6. Politechniki Wrocławskiej.
 7. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.
 8. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 9. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu.
 10. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie.
 11. Politechniki Rzeszowskiej.

Należy zaznaczyć, że przy zróżnicowanej zbieżności z proponowaną tematyką, wystąpienia Autorów potwierdziły osiągnięcie celów Konferencji i mamy nadzieję, że spotkają się z przychylnym przyjęciem zainteresowanych tą ważną, współczesną problematyką. Autorzy artykułów reprezentują 11 uczelni a różnorodność poruszanej problematyki pozwala każdemu zainteresowanemu odnaleźć interesujące kwestie dla pogłębienia własnej wiedzy i inspiracji badawczej.

Zaprezentowane referaty, po przejściu przez cykl wydawniczy, zostaną opublikowane w Pracach Naukowych WSZiP które posiadają swój numer ISBN, a publikacje w nich zawarte spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawiania swojej wiedzy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w Konferencji i już dzisiaj zapraszają na kolejną konferencję która będzie zorganizowana w 2022 roku.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na przyjęcie zaproszenia.

 

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI

 

prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk

prof. zw. dr hab. Jolanta Żmichrowska

prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych