MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA... - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA…

15 września 2023 r. odbędzie się Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa pt.: „Wojna w Ukrainie – wyzwania i zagrożenia współczesnej cywilizacji”

Rosyjska agresja na Ukrainę, a w szczególności związane z nią problemy społeczno-gospodarcze to główne tematy, jakie zostaną poruszone podczas Międzynarodowej Studenckiej  Konferencji Naukowej Wojna w Ukrainie – wyzwania i zagrożenia współczesnej cywilizacji. Konferencja odbędzie się w dniu 15 września 2023 w formie hybrydowej: stacjonarnie w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 10 w Wałbrzychu  oraz online za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Uczelnię.

WOJNA W UKRAINIE – WYZWANIA I ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI

TEMATYKA

 • problemy i wyzwania społeczno-gospodarcze wynikające z kryzysu militarnego,
 • cyfryzacja jako klucz umożliwiający szeroki dostęp do informacji i wiedzy,
 • cyfryzacja jako podstawa innowacyjności,
 • wykorzystanie współczesnych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa,
 • współczesne uwarunkowania i problemy bezpieczeństwa i ochrony danych,
 • znaczenie zarządzania kryzysowego w czasach kryzysu militarnego,
 • interdyscyplinarność kluczem do sukcesu i rozwoju,
 • inne tematy mieszczące się w myśli przewodniej Konferencji.

 

Podczas wydarzenia przedstawione zagadnienia nabiorą podmiotowości – kryzysy oraz tematy pokrewne będą przedstawiane w perspektywie młodych badaczy i badaczek, którzy na bieżąco przyglądają się zmianom zachodzącym na świecie. Przyjęta tematyka stanowi obszar zainteresowania wielu dziedzin nauki, dlatego zachęcamy do interdyscyplinarnego podejścia. Tym samym do udziału zapraszamy przedstawicieli oraz przedstawicielki ekonomii oraz pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak socjologia, psychologia, czy zarządzanie.

FORMA 

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej: stacjonarnie w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 10 w Wałbrzychu  oraz online za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Uczelnię. Udział jest bezpłatny.

JĘZYK

Referat można wygłosić zarówno w języku polskim, ukraińskim, jak i angielskim.

HARMONOGRAM

 • 10.05.2023 r. – termin przesłania formularza zgłoszeniowego
 • 07.06.2023 r. godz. 23:00 – termin przesłania abstraktu w formacie programu Word (doc/docx) na adres: centrum@wwszip.pl
 • 30.06.2023 r. – powiadomienie uczestników o wynikach rekrutacji
 • 15.09.2023r. – Konferencja
 • 15.09.2023 r. – wirtualny spacer po Uczelni
 • 12.10.2023 r. – termin przesyłania artykułów do recenzji (dla chętnych)

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Dla osób chętnych istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, ukraińskim lub angielskim w Pracach Naukowych WSZiP.
Termin przesyłania artykułów 17.10.2023r. Więcej informacji: centrum@wwszip.pl

Do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych