LEGITYMACJE STUDENCKIE - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

LEGITYMACJE STUDENCKIE

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4),
w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni
oraz przez 60 dni po jego zakończeniu,
legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne,

bez konieczności ich potwierdzania.

 

Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych