KONFERENCJA NAUKOWA : WSPÓŁCZESNE POSZUKIWANIA W PEDAGOGICE

W dniach 26-27 września 2019 r. odbyła się konferencja naukowa pt. “Współczesne poszukiwania w pedagogice. Teoria- badania- praktyka w obszarze pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, terapii pedagogicznej i szeroko rozumianych nauk o wychowaniu”, organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu . Uczestnikami konferencji byli profesorowie, doktorzy, reprezentujący ośrodki akademickie z całego kraju.
Główny nurt rozważań zawartych w tytule Współczesne poszukiwania w pedagogice zmierza w kierunku odnalezienia optymalnych sposobów skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Materiały zawarte w publikacji stanowią szerokie spektrum wiedzy teoretycznej popartej wynikami z badań, ale przede wszystkim obfitują we wskazówki praktyczne przydatne w codziennej pracy przedszkola, szkoły, czy innych ośrodków o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Autorzy poruszają problemy, które niepokoją rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Szeroki zakres zagadnień zawiera wątki nierozerwalnie ze sobą związane i wzajemnie się uzupełniające. Dotyka kwestii natury ogólnej, ale też problemów szczegółowych.
W prezentowanych rozważaniach nie zabrakło również rozwiązań praktycznych w obliczu trudności i niepowodzeń szkolnych. Warto tu wymienić np. modele oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych, czy też przykłady gier stosowanych w psychoterapii.

 

 

SONY DSC

 

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych