fbpx

KONFERENCJA NAUKOWA…

KONFERENCJA NAUKOWA

Z satysfakcją informujemy, iż w dniu 15. 11. 2022 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości odbyła się Konferencja Naukowa:

„PEDAGOGIKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI”

Konferencję rozpoczął JM Rektor prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk, natomiast moderatorem obrad był Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych
Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko.

 Myślą przewodnią tej Konferencji była inspiracja środowisk naukowych do poszukiwania:

  • odpowiedzi na wyzwania wynikające z tematu Konferencji;
  • możliwości zwiększania kreatywności i aktywności innowacyjnej zorientowanej na rozwiązywanie problemów współczesnej pedagogiki, zarządzania i inżynierii zarzadzania.

Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów, Autorzy zwrócili szczególną uwagę na kontekst wyzwań inspirowanych erą cyfrową oraz na problemach i możliwościach wykorzystania wiedzy i technologii informacyjnych w pedagogice, zarządzaniu i inżynierii zarządzania, stanowiących instrument intensyfikujący relacje i interdyscyplinarność.

W szczególności uczestnicy Konferencji zwrócili uwagę na teorię, badania i innowacyjną praktykę w procesach realizacji zadań w obszarach:

  • pedagogiki (opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej i nauk o wychowaniu),
  • zarządzania (kreatywnością, innowacjami, wiedzą, procesami, jakością, operacyjnego wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu, biznesie i inżynierii).
  • inżynierii zarządzania – kierunku studiów potwierdzających interdyscyplinarność
    w teorii i praktyce.

Corocznie w konferencjach organizowanych przez WSZiP uczestniczy kadra z dużym dorobkiem naukowym, ale także doktoranci i studenci wielu uczelni.

Podobnie jak w latach ubiegłych także i w tym roku zaistniała możliwość wysłuchania referatów wygłoszonych przez przedstawicieli wielu uczelni.

Należy zaznaczyć, że przy zróżnicowanej zbieżności z proponowaną tematyką, wystąpienia Autorów potwierdziły osiągnięcie celów Konferencji i mamy nadzieję, że spotkają się z przychylnym przyjęciem zainteresowanych tą ważną, współczesną problematyką. Autorzy artykułów reprezentują wiele uczelni a różnorodność poruszanej problematyki pozwala każdemu zainteresowanemu odnaleźć interesujące kwestie dla pogłębienia własnej wiedzy i inspiracji badawczej.

Zaprezentowane referaty, po przejściu przez cykl wydawniczy, zostały opublikowane w Pracach Naukowych WSZiP, które posiadają swój numer ISBN, a publikacje w nich zawarte spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawiania swojej wiedzy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w Konferencji i już dzisiaj zapraszają na kolejną konferencję, która będzie zorganizowana w 2023 roku.

Bezpłatna wersja elektroniczna jest dostępna w Wydawnictwie WSZIP pod linkiem:

http://pracenaukowe.wwszip.pl/prace/PN_52.pdf

 

Z wyrazami szacunku i nadzieją na przyjęcie zaproszenia.

 

KIEROWNICTWO NAUKOWE KONFERENCJI

prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk

prof. zw. dr hab. Jolanta Żmichrowska

prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych