CZAS PRACY DZIAŁÓW WSZiP W OKRESIE WAKACYJNYM

Od 02 lipca 2018 r. Działy Uczelni (Kwestura, Kadry, Centrum Kreowania Kariery, Rektorat, Centrum Innowacji, Dziekanat Wydziału Zarządzania i Administracji, Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia, Sekretariat Studiów Podyplomowych) będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Dodatkowo Biuro Rekrutacji (Centrum Kreowania Kariery) będzie czynne w soboty w godz. 8.00-16.00

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych