CZAS PRACY DZIAŁÓW WSZiP W OKRESIE WAKACYJNYM

Od 02 lipca 2018 r. Rektorat, Dziekanat Wydziału Zarządzania i Administracji oraz Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Zdrowia będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Pozostałe działy Uczelni (Kwestura, Kadry, Centrum Kreowania Kariery, Centrum Innowacji, Sekretariat Studiów Podyplomowych) będą czynne od wtorku do soboty w godz. 8.00-16.00

! Biuro Rekrutacji  czynne jest od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych