ARTYKUŁ NAUKOWY WYKŁADOWCY... - Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZiP

ARTYKUŁ NAUKOWY WYKŁADOWCY…

Miło nam poinformować, iż w najnowszym czasopiśmie Uniwersytetu Opolskiego ukazał się artykuł Wykładowcy WSZIP dra Kazimierza Ogorzelca
pt.: „Czynniki determinujące przemiany Kościoła rzymskokatolickiego w dzisiejszej Polsce w kierunku wspólnoty wiary – „koinonia””.
Autor wskazuje czynniki determinujących procesy, które mogą stać się zaczątkiem pożądanych zmian w Kościele rzymskokatolickim dzisiejszej Polski, ukierunkowanych na prawdziwą i autentyczną wspólnotę wiary – „koinonię”, zarówno w rzeczywistości widzialnej, jak i duchowej. Jest to studium teologiczno-socjologiczne, którego metodologia oparta jest na analizie ukierunkowanej na diagnozę społeczną – kreatywną. W analizie wykorzystano publikacje naukowe (teologiczne, socjologiczne) i artykuły prasowe. Uwzględniono też opinie i wypowiedzi osób (głównie ludzi Kościoła, nauki oraz publicystów i dziennikarzy), prezentowane w różnych środkach masowego przekazu na temat Kościoła rzymskokatolickiego w dzisiejszej Polsce.

Artykuł w wersji elektronicznej dostępny pod linkiem: Widok Czynniki determinujące przemiany Kościoła rzymskokatolickiego w dzisiejszej Polsce w kierunku wspólnoty wiary – „koinonia” (uni.opole.pl)

 

 

ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych