• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Struktura uczelni

Rektorat
tel. 74 848 54 13
fax 74 848 60 17

 

Rektor
prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk
e-mail: rektorat@wwszip.pl

Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych
Pełnomocnik Rektora ds. zapewniania jakości kształcenia
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko
e-mail: rektorat@wwszip.pl

Kanclerz
mgr inż. Marek Zieliński
e-mail:rektorat@wwszip.pl, zielinski@wwszip.pl

Kierownik Rektoratu
mgr Dominika Twardowska
e-mail: rektorat@wwszip.pl


Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
tel./fax 74 848 56 00

 

Dziekan
dr Bogusław Bałuka
e-mail: dziekanwnsiz@wwszip.pl

Kierownik dziekanatu
mgr inż. Katarzyna Iweta Spychała
e-mail: kierownikwnsiz@wwszip.pl


Wydział Zarządzania i Administracji
tel./fax 74 842 31 72

 

Dziekan
dr Piotr Laskowski
e-mail: dziekanwzaii@wwszip.pl

Kierownik dziekanatu
mgr Magdalena Kłyza
e-mail: kierownikwzaii@wwszip.pl

Międzyregionalne Centrum Edukacji
tel. 74 844 45 56; 74 848 65 93
fax 74 844 45 57

 

Dyrektor
mgr Janusz Mulawa
e-mail: podyplomowe@wwszip.pl

Kierownik Dziekanatu
Ewa Terlecka
e-mail: podyplomowe@wwszip.pl


Centrum Kreowania Kariery
tel./fax 74 847 70 00
tel. 74 842 70 02

Główny specjalista ds. marketingu
mgr Renata Szafrańska
e-mail: marketing@wwszip.pl
 

Biblioteka
tel./fax 74 842 66 88

 

Dyrektor Biblioteki i Wydawnictwa
mgr Michał Lesman
e-mail: kustosz@wwszip.pl


Kwestura
tel./fax 74 666 04 77

 

Kwestor / Wicekanclerz
mgr Stanisława Fret
e-mail: kwestor@wwszip.pl


Uniwersytet III Wieku
tel./fax 74 847 70 00

 

Koordynator UTW
mgr Agata Buczak
e-mail: rekrutacja@wwszip.pl

facebook