WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Online Studia II-go stopnia

WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ

Rekrutacja letnia (kwiecień - wrzesień)
Rekrutacja zimowa (styczeń - luty)

1. Wydział i kierunek studiów

Wydział Zarządzania i Administracji
Zarządzanie
 
Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
Pedagogika


2. System studiowania

stacjonarny
niestacjonarny


3. Dane identyfikacyjne kandydata

Nazwisko
Imię
Data urodzenia
dd-mm-rrrr


4. Adres zamieszkania

Ulica
Miasto
Kod pocztowy
Adres email
Telefon kontaktowy


5. Ukończone studia I-go stopnia (licencjackie)

Nazwa uczelni
Kierunek studiów
Rok ukończenia
Miasto