• slidebg1 Studia licencjackie Studia inżynierskie Studia magisterskie Studia podyplomowe
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
  • slidebg1
  • darkblurbg
WSZIP Uczelnia nr 1 w regionie! wśród uczelni niepublicznych
Kadra dydaktyczna

Zatrudniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną

Wydział Zarządzania i Administracji
dr Piotr Laskowski - Dziekan

Katedra Zarządzania - prof. dr hab. Mieczysław Szpryngiel

Katedra Prawa Administracyjnego
dr Piotr Sosiński - Kierownik Katedry

Katedra Finansów Publicznych
dr Beata Owczarczyk - Kierownik Katedry

Katedra Inżynierii Jakości
prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Mroczko - Kierownik Katedry


Wydział Nauk Społecznych i Zdrowia
dr Bogusław Bałuka- Dziekan

Katedra Fizjoterapii
dr n. med. Remigiusz Tritt - Kierownik Katedry

Katedra Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
dr Zbigniew Baran - p.o. Kierowika Katedry

Katedra Pedagogiki i historii wychowania
prof. zw. dr hab. Maria Jolanta Żmichrowska - Kierownik Katedry

Katedra standardów unijnych w edukacji i w oświacie
prof. zw. dr hab. Kazimierz Bobowski

facebook