WSZYSTKIE ZAJĘCIA W WIRTUALNYCH SALACH WSZIP

Podobnie jak inne szkoły wyższe i uniwersytety w Polsce, WSZiP bardzo szybko
uruchomiło nauczanie z wykorzystaniem nowych technologii ze względu na bezprecedensowy charakter pandemii koronawirusa.

Aby zapewnić zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę naszych studentów, wykładowców i pracowników
semestr i sesja letnia WSZiP będą realizowane z wykorzystaniem nowych technologii,
w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Chcemy zapewnić, że rozważamy wiele rozwiązań które uwzględnią zdrowie naszej społeczności WSZiP
i pozwolą nam bezpiecznie uruchomić kształcenie w formule studiów: na Uczelni lub przez Internet.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych