WSPOMNIENIE O PROF. MIECZYSŁAWIE SZPRYNGIELU

Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 22 grudnia b.r., w wieku 77 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Mieczysław SZPRYNGIEL.

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Szpryngiel urodził się  10 sierpnia 1943 roku w Łucku. Absolwent Wydziału Rolniczego (specjalizacja mechanizacja rolnictwa) Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie (1968 r.), dr nauk technicznych Wydziału Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej (1975 r.), dr hab. nauk rolniczych w zakresie techniki rolniczej (1991 r.), prof. dr hab. inż. (1999 r.).
Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Popularyzator i entuzjasta niekonwencjonalnych źródeł energii, w tym energii słońca i wiatru. Promotor prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich. Był autorem wielu recenzji rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i ocen wniosków na nadanie tytułu naukowego profesora.
Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1988), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1997), Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” (2000) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005).

Rodzinie zmarłego Profesora składamy wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia.

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych