UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Uroczysta Inauguracja
Roku Akademickiego 2018/2019
w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
z siedzibą w Wałbrzychu

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

  • Wystąpienie JM Rektora prof. dra hab. inż. Lucjana Kowalczyka
  • Uroczysta Immatrykulacja Studentów
  • Wręczenie wyróżnień ,,Kadra WSZiP 2018″
  • Wykład Inauguracyjny pt. ,,Efekt Medyceuszy – różnorodność i tolerancja źródłem kreatywności”, wygłosi dr Zbigniew Baran
    Autor książki pt. “Hrabiowie von Hochberg Śląscy Medyceusze i ich mecenat kulturotwórczy w latach 1628 – 1833” – Prace naukowe WSZIP

 

JM Rektor
prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk
oraz
Kanclerz
mgr inż. Marek Zieliński 

mają zaszczyt zaprosić  na
Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019
w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
z siedzibą w Wałbrzychu

 

Uroczystość odbędzie się
20 października 2018 r. o godz. 11:00
w Auli Wydziału Zarządzania i Administracji WSZiP
w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 131

Znajdź nas na
ul. Wrocławska 10
58-309 Wałbrzych